Slovenské spolky v Amerike

Submitted by starosta on Wed, 11/14/2018 - 09:08

Zaujímali ste sa o „slovenské záležitosti pred (1.svetovou) vojnou?

Mal som prednášky v amerických kluboch a vystupoval som tiež na stretnutiach Slovákov Čechov.

Čo ste robili v čase vypuknutia 1.svetovej vojny?

Pretože USA boli oficiálne neutrálne, koncentroval som sa na protiváhu nemeckej, rakúskej a maďarskej propagandy v zbrojárenských fabrikách, kde robili nátlak na imigrantských robotníkov zo Strednej Európy, aby išli na štrajk. Počas obedňajších prestávok som im hovoril, aby sa nedali oklamať rakúsko-uhorskou a nemeckou propagandou, ktorá nebola zameraná na získanie väčšieho zárobku, ale na ochromenie americkej zbrojnej výroby pre spojencov.

Neboli ste členom žiadnej väčšej slovenskej organizácie v USA?

Musíte pochopiť, že až do r.1915 som bol študentom Univerzity v Chicagu a namiesto letných prázdnin som si bral prídavné kurzy, aby som mohol ukončiť vysokoškolské vzdelanie tak skoro, ako to len bolo možné.

Okrem toho fraternalistické organizácie (napr. Slovenská Liga alebo Katolícka Jednota), ktoré pozostávali z „čerstvých“ immigrantov, museli byť veľmi opatrné, aby nevyvolali dojem, že sa viac zaujímajú o život v „starej vlasti“ než o život v Amerike. Navyše sekretátom Slovenskej Ligy bol Ivan Dexner z rodiny Dexnerovcov, ktorí v revolučnom období v polovici 19.storočia hrali význačnú úlohu. On sám však nebol schopný vidieť „za hranicu“ jazykových a kultúrnych požiadaviek Slovákov, ktoré boli obsiahnuté v Memorande z r.1861 prijatého v Turčianskom Sv. Martine.

V tej situácii som sa rozhodol vydávať v Chicagu bojovný politický denník, ktorý som nazval Slovenské Slovo. Editorom bol „neopakovateľný“ Gustáv Maršal-Petrovský a financoval ho môj švagor s pomocou niekoľkých svojich priateľov.

Aký postoj zastával tento časopis?

Noviny agitovali za akčnosť Slovenskej Ligy v Amerike pretože som veril, že iba spojenými silami sa môžu Česi Slováci oslobodiť. Nikdy som neveril, že by Maďari dali Slovákom nejaké z tých práv, ktoré boli požadované v Memorande Ligy z r.1914, ktoré bolo predložené Kongresu Štátnemu Departmentu.

Aký bol výsledok Vašej aktivity, ktorý stojí za povšimnutie?

Táto aktivita vzbudila záujem o myšlienku, že Slováci Česi sa majú spojiť, prediskutovať rôzne otázky a zjednotiť sa v spoločnom postupe. Výsledkom bola Clevelandská Dohoda z 22.októbra 1915 medzi Slovenskou Ligou v Amerike a Českou Národnou Alianciou. Na tomto stretnutí reprezentanti organizácií Slovákov a Čechov odsúhlasili, že budú spolupracovať ako rovný s rovným na vytvorení federálneho spoločného Česko-Slovenska, federálneho štátu dvoch rovných národov Slovákov a Čechov.

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Udalosti spomenuté v texte