Ako vznikla prvá čsl. vláda?

Submitted by starosta on Wed, 01/02/2019 - 11:04

Povedali ste, že ste boli prvý, kto stretol českých poslancov Rakúskeho Parlamentu, keď prišli do Švajčiarska. Čo „pohlo“ rakúsku vládu, aby dovolila členom Viedeňského Parlamentu návštevu Švajčiarska?

 Rakúsky ministerský predseda im povedal, aby sa sami presvedčili, že rôzne reči o tom, že Amerika, Francia Veľká Británia podporujú Česko-Slovenskú Národnú Radu v Paríži v jej úsilí o vznik Česko-Slovenska, sú iba propagandou na zlomenie vôle Rakúska v jeho vojnovom úsilí.

Delegácia pozostávajúca z vedúcich predstaviteľov všetkých českých politických strán, vedená Karelom Kramářom, prišla do Švajčiarska 26.októbra 1918. Stretol som sa s nimi hneď po prechode hraníc a vzal som ich do Bernu, aby som ich uviedol na Francúzsku ambasádu a do zastupiteľstiev Ameriky a Veľkej Británie. Potom som ich vzal do Ženevy, kde som ich oboznámil o existujúcej politickej situácii. Na tretí deň prišiel Beneš Paríža.

Dohodli sme sa, že Masaryk by bol prezidentom, Beneš ministrom zahraničia a generál Štefánik ministrom vojny. Neskôr som sa dozvedel, že Beneš Klofáč (predseda Národnej socialistickej strany, ktorej sa Beneš po vojne stal vice-prezidentom) sa tajne dohodli, že Klofáč bude ministrom národnej obrany, čím posunuli Štefánika na ministra vojny v zahraničí, čím eliminovali Štefánika z oficiálneho postavenia v rámci Česko-Slovenska, ktorú si zasluhoval.

Ako to prijal Štefánik?

Bol hrozne nahnevaný a urazený. Avšak pretože bol v tom čase na Sibíri Česko-Slovenskou armádou (čsl. légie) nemohol s tým nič spraviť. Po svojom príchode do Paríža v marci 1919 sa Štefánik Beneš tvrdo (kruto) pohádali. Štefánik sa nikdy nezmieril s touto situáciou.

Kde ste sa Vy nachádzali v tejto situácii?

Počas stretnutia v Ženeve bolo rozhodnuté, že Kramář Beneš budú delegátmi na mierovej konferencii, a ja že budem generálny sekretár tejto delegácie. Kramářová vláda ma (neskôr) tiež ustanovila za česko-slovenského vyslanca vo Veľkej Británii a r.1919 som sa stal ministrom (veľvyslancom) Česko-Slovenska v Londýne.

 

Roky spomenuté v texte