Staré mesto

Submitted by starosta on Sat, 10/14/2023 - 04:49
Autor príspevku
Rubrika
Čakajuci rad
Pri Starej tržnici ma upútal zástup vzorne čakajúcich ľudí.
olagat pri dverach
Pri vchode do Starej tržnice bol pútač, ktorý naznačoval, čo sa vnútri dialo. Hoci som tomu celkom nerozumel, nešiel som dnu, lebo som mal v hlave iný plán. Až doma, keď som písal tento článok, som si pozrel webové stránky, ktoré vidno na plagáte, a tam som zistil, o čom to bolo:
Pozývame vás na druhý ročník veľtrhu práce Kariéra EXPO Bratislava.
Počas jedného dňa budete môcť stretnúť desiatky zamestnávateľov z regiónu a zažiť bohatý program, ktorý pre vás pripravujeme. 
Kariéra EXPO je pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú rozbehnúť svoju kariéru, alebo zistiť možnosti svojho osobnostného a pracovného rastu.
Počas podujatia budete mať jedinečnú príležitosť spoznať osobne zamestnávateľov z rôznych oblastí a stretnúť sa s odborníkmi, ktorí vám poradia, v čom sú vaše silné stránky.


Takže to bol akýsi Trh práce. Keďže bol pracovný deň a dopoludnie (pracovné hodiny), rozmýšľal som, či ten zástup čakajúcich boli všetko nezamestnaní alebo zamestnaní ale túžiaci zmeniť svoje zamestnanie alebo len zvedavci ...
Primaciálny palác
Na Primaciálnom námestí som si zaspomínal ako sme v Primaciálnom paláci pred viac ako 50 rokmi podpisovali s mojou budúcou manželkou manželskú zmluvu.
Zarazili ma však bielo-červené zástavy, ktoré viali na paláci. Myslel som si, že sú to poľské zástavy. Hmmm, prečo poľské zástavy v Bratislave? Deje sa niečo, o čom neviem?
Magistrát Bratislavy
Keďže popri Európskej a Slovenskej zástave viala rovnaká zástava aj na budove Bratislavkého magistrátu, neodolal som pokušeniu prísť veci na koreň a vošiel som na Magistrát opýtať sa.
V prijímacej miestnosti sedeli za sklennými oddelovačmi traja pracovníci. Oči sa nám stretli s prvou pracovníčkou, ktorá sa pri mojej otázke "prečo na magistráte veje poľská zástava" iba rozpačito usmiala a povedala, že nevie a že sa pôjde opýtať. Moju otázku začul aj druhý pracovník, ktorý povedal, že to nie je poľská zástava, ale že je to zástava Bratislavy.
Odchádzal som z Magistrátu trošku zahambený, že nepoznám zástavu hlavného mesta môjho rodiska, ale aj spokojný, že Slovensko je stále samostatné a nie je časťou Poľska :)
Moderna Bratislava
Bratislava je krajinou kontrastov. Môžeme v nej vidieť prvky modernej architektúry, ako to zachytil svojím objektívom autor tejto fotografie, ktorú som prevzal z https://www.juzaphoto.com/ 
Ako po bombardovani Apolky
Sú tu však tiež budovy, ktoré stále čakajú na renováciu.
Ako po bombardovaní
Hríbik: Ako sa cítiš?
Buddy: Ako 17.júna 1944
Hríbik: Čo sa stalo 17. júna 1944?
Buddy: Američania 16.júna 1944 bombardovali Bratislavu, hlavne rafinériu, ktorá sa ľudovo volala Apolka. Aj toto tu vyzerá ako po bombardovaní.
Hríbik: Ahááá ...

 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Zdroj informácie
Vydanie