Správa zo Slovak Spectator

Submitted by starosta on Sat, 10/14/2023 - 04:06
Autor príspevku
Rubrika
Imigranti vo Vajnoroch
Prvý večer v prenajatom byte som si kontroloval emailové správy. V správach zo Slovenska v anglickom jazyku, ktoré dostávam z "The Slovak Spectator <spectator@mg.sme.sk>" som sa dočítal, že ...
Bratislava declares emergency as illegal migrants get stuck in city
Pod uvedeným obrázkom bol text:
Illegal migrants in Vajnory. (Source: Facebook/Michal Vlček)
 
Pred Úradom vlády
Druhý obrázok zo Slovak Spectator ukazoval skupinku emigrantov pred Úradom vlády a pridružený text hovoril:
Men mostly stay at the main railway station, the place from where they are trying to make it to neighbouring countries. Some can be seen near the Government Office
(Muži hlavne zostávajú na Hlavnej železnočnej stanici, na mieste odkiaľ sa pokúšajú dostať do susedných krajín. Niektorých možno zazrieť pri Úrade vlády.)
Tak som si povedal, že hneď na druhý deň sa pôjdem pozrieť ako vyzerá mesto Bratislava.

 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Zdroj informácie
Vydanie