Slovo z Britskej Kolumbie, jeseň/zima 2017

Submitted by starosta on Wed, 04/18/2018 - 13:32

Elektronická verzia (PDF súbor - 8.2 MB)

titulna strana

Obsah dvojčísla

 

1        Uvodník (Mária Eškut), Príhovor (Jožo Starosta)                                           

3        Cesta slovenskou Amerikou (Gabriela Hamranová)

4        Vianočné zamyslenie (Cyril Hromník)                                                            

6        Patriotizmus (Peter Mulík)             

8        Páni Sibíri (Tomáš Hupka)                                            

12       Dušan Benický – poradca hokejistov (Jozef Starosta)    

15       Daniela Kosová – kráľovná porcelánu (Lucia Kubicová)                                  

16       Peter Bebjak – film Čiara (Marika Kubinyi)

18       10 rokov Slova z BK (Zuzana Pavelcová, Jozef Starosta)                               

20       Sláviček         (Silvia Kurejová, Marika Kubinyi)                                           

21       Čerpotok (Gabriela Hamranová)                                   

22       Výmena stráží v New Westminsteri (Jozef Starosta)   

24       Slovenský misionár Anton Odrobiňák (Jozef Starosta)              

26       Hodnota času (Miro Šuvada)                    

27       Ekumenizmus v praxi (Jozef Starosta)                          

28       Ladislav Hudec – Šanghaj (Paul Stacho)             

28       SLvA 110-ročná (Pavol Parenička)            

29       Prečo mám rád slovenčinu (Zuzana Pavelcová)              

30       Havanská story (Paul Stacho)                                                 

32       Cti otca svojho aj matku svoju (Mária Škultétyová)                  

32       Ocove rozprávky (Jano Klimas)                          

33       Básne  (J. Dzurjak, V. Hoffmannová, V. Dudlák, M. Kubinyi)      

34       O kráľovi Sicranovi (Adam Lysý)                                             

35       Volám sa Svätopluk (Adam Lysý)                                                                 

36       Tvorivá škola žurnalistiky (Paul Stacho)                                                        

37       Čitatelia píšu                                          

38       Černová a návšteva Bánoviec n.B. (Jozef Starosta)                                       

40       Slovensko, Čína, Maroko (Stano Štanc)                                                        

 

Takmer polovica z tohoto rekordného počtu strán je venovaná historickým článkom zo života slovenskej komunity pri farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Tieto články nájdete v prílohe tohoto čísla:

42       Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie

43       Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri

44       Pribeh Jozefa Otrošinu

45       Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda

46       From Juskova Voľa to Cowichan Lake, British Columbia

46       Prvé vianoce v Kanade

48       Marec, poberaj sa starec

49       Súpis Slovákov v New Westminster

50       Pred 70, 50, 45 rokmi

50       Stretnutie generácii v New Westminster

51       Z histórie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri

52       Cesta nádeje za chlebom

54       Máj 1960-Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda

55       Farnosť mojimi očami

56       Výstava slovenských historickych fotografii v New Westminster

57       Queensboro r. 1955

57       Predchodca Skytrainu

58       Slovenská krv v RCMP

59       Z rodinného archivu, oravský humor

60       Spomienka na ocka

61       Dotĺklo ďalšie šľachetné srdce

62       Vancouver a Sapperton

64       Slovenský kostolík

65       Biskup Mons. Haľko v New West

66       Čriepky zo života slovenských gréckokatolíkov

67       Pápežský biblický inštitút

68       Pražský biskup Václav Malý v New Westminsteri

69       Návšteva z TASR

70       Ako ďalej Slovaci v Kanade

74       Zbohom pani učiteľka

 

Náhľady

ako dalej

 

nahlad 1

 

nahlad 2

 

bebjakvymena

 

tonkokuba

 

osidlovanie

 

RCMP

 

Príjemné čítanie,

Jozef Starosta, editor a vydávateľ


 

Redakčná rada: Jozef Starosta, Daniel Behan, Paul Stacho

Zodpovedný redaktor (výber článkov a jazyková úprava): Jožo Starosta, jozo.starosta@slovozbritskejkolumbie.cajozef.starosta@gmail.com

Grafická úprava tlačeného Slova: Daniel Behan, pixelplus.sk

Autori článkov alebo zdrojov pre 29. číslo sú Mária Eškut, Jozef Starosta, Paul Stacho, Tomáš Hupka, Aristid Miglierini, Jano Klimas, Jozef Dzurjak, Peter Mulík, Zuzana Pavelcová, Veronika Hoffmannová, Gabriela Hamranová, Cyril Hromník, Lucia Kubicová, Marika Kubinyi, Silvia Kurejová, Miro Šuvada, Pavol Parenička, Mária Škultétyová, Vladimír Dudlák, Adam Lysý, Stano Štanc, Mária Vrabčeková, Paulina Cedík, Claude Baláž, Daniel Černý, Rastislav Kršák, Miro Lesay, Václav Malý, Melanka Moore-Kačerová, Miriam Oravec, Mária Pauchly(+), Ed Starick, Marta Styk,  Regina Tobiaš(+), Milan Žiak

 

Univerzálny sponsor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Strieborný sponsor: Mária a Jason Abrams, skupinka farníkov z NW, Oľga Slobodníková, Katarína Starosta

Bronzový sponsor: Fero Kohúcik, Libusa Kasanic, Eva Cassty, Mirka a Vlado Plavák, Miro Šuvada, dedo Balušík v mene svojich vnukov Sebastiana (6r) a Daniela (2r)

Individuálny sponzor: Ján Lacok, Bertha Palko, Stano Štanc, Pavol Krajči, Mária Rečičáková, Gabika a Peter Trochan

Vytlačené v Kanade - Printed in Canada

 

Roky spomenuté v texte
Vydanie