Prečo chceme poslať Slovo z BK na slovenské stredné školy?

Submitted by starosta on Wed, 04/18/2018 - 17:02

Ak chceme, aby sa vzťahy obyvateľov Slovenska a zahraničných Slovákov zlepšili, je potrebné zlepšiť vzájomnú informovanosť.

Ak veríme, že slovenské porekadlo „Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel“ skutočne platí, nestačí iba požadovať, aby sa štát lepšie staral o slovenskú diaspóru, aby SR a jej orgány podporovali kultúrne, spoločenské a národné aktivity zahraničných Slovákov, ale je tiež potrebné, aby mladá generácia vyrastajúca v základných a v stredných školách na Slovensku mala „poruke“ informácie o živote Slovákov roztrúsených po celom svete.

Štát, republika, úrad či inštitúcia sú iba pomenovania, za ktorými sa skrývajú individuálni ľudskí jedinci. Aký bude vzťah štátu, republiky, úradu či inštitúcie k Slovákom žijúcim v zahraničí závisí od toho, aký vzťah k nim budú mať individuálni jedinci, ktorí ten či onen útvar budú reprezentovať. Budúci reprezentanti štátu, republiky, úradov či inštitúcií sedia teraz školských laviciach.

Verím, že si túto skutočnosť uvedomili aj reprezentanti Štátneho Pedagogického Ústavu (ŠPÚ) a Úradu pre Slovákov Žijúcich v Zahraničí  (ÚSŽZ), ktorí koncom roku 2016 podpísali Memorandum o spolupráci. Jedným z výsledkov tejto spolupráce by mal byť návrh voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí pre stredné školy na Slovensku.

Noviny Pravda, v súvislosti so spomínaným memorandom, 18.októbra 2017 napísali: „Stredoškolákom by do rozvrhu mohol o tri roky pribudnúť nový predmet. Jeho obsahom by mali byť dejiny, kultúra aj súčasnosť Slovákov žijúcich v zahraničí.“

Náš časopis, Slovo z Britskej Kolumbie, vychádza už 10 rokov. Prináša informácie o histórii a súčasnom živote slovenských zahraničných komunít, hlavne o Slovákoch žijúcich v kanadskej provincii Britská Kolumbia. V jubilejnom rozšírenom dvojčísle, ktoré vyšlo v decembri 2017, prinášame vyše 40 strán z histórie Slovákov v Britskej Kolumbii.

Povzbudení spomínaným memorandom sme sa rozhodli poslať farebný výtlačok tohoto čísla na vybrané stredné školy na Slovensku. Koľko ich pošleme a na aké školy, to závisí od počtu a rozhodnutia sponzorov. Viac o tom píšeme v článku „Buďme vďační za výchovu a vzdelanie získané na Slovensku“.

Táto súkromná iniciatíva Slova z Britskej Kolumbie je snahou napomôcť dobrým vzťahom medzi Slovákmi žijúcimi na Slovensku a v zahraničí.

V nasledovnej tabuľke uvádzame zoznam stredných škôl tak, ako sme ich našli  na webe. Zvýraznené školy sú tie, do ktorých  hodláme v januári 2018 poslať jeden plnofarebný výtlačok. V poslednom stĺpci je meno sponzora.

Ak by ste sa aj vy chceli stať sponzorom jednej alebo viacerých stredných škôl, prečítajte si „Buďme vďační za výchovu a vzdelanie získané na Slovensku“.

 

S úctou

Jozef Starosta                                                               Coquitlam, BC, Kanada

redaktor a vydávateľ 1.januára 2018

Slova z Britskej Kolumbie

 

Zoznam stredných škôl na Slovensku