Zoznam stredných škôl na Slovensku - vyberte si

Submitted by starosta on Wed, 04/18/2018 - 17:09
Autor príspevku

Prečo by sme mohli poslať Slovo z BK na slovenské stredné školy?

#MESTOMENO ŠKOLYSPONZOR
#29, #30
1 Bánovce nad Bebravou Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Jozef Starosta
2 Banská Bystrica Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Redakcia
3 Banská Bystrica Gymnázium Andreja Sládkoviča
4 Banská Bystrica Evanjelické gymnázium,
5 Banská Bystrica Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Redakcia
výber Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Marta Styk
6 Banská Bystrica Športové gymnázium, Viera Čarnogurský
7 Banská Bystrica Gymnázium Mikuláša Kováča
8 Banská Štiavnica Gymnázium Andreja Kmeta,
9 Bardejov Gymnázium Leonarda Stöckela,
10 Bardejov Súkromné gymnázium,
11 Bratislava Gymnázium
12 Bratislava Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Beňadická 38, 851 06 Redakcia
13 Bratislava Súkromné gymnázium
14 Bratislava Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
15 Bratislava Gymnázium Jána Papánka,
16 Bratislava Gymnázium svätej Uršule, Redakcia
17 Bratislava Súkromné gymnázium Mercury
18 Bratislava Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Redakcia
19 Bratislava Súkromné gymnázium Esprit
20 Bratislava Výchovno-vzdelávacie združenie,
21 Bratislava Gymnázium Matky Alexie,
22 Bratislava Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01
23 Bratislava Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium,
24 Bratislava IP s.r.o.,
25 Bratislava Balogh a syn - Ladislav Balogh,
26 Bratislava Evanjelické lýceum,
27 Bratislava Gymnázium Ladislava Novomeského,
28 Bratislava Gymnázium Alberta Einsteina,
29 Bratislava Základná škola a Gymnázium s vyucovacím jazykom madarským,
30 Bratislava Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32,
31 Bratislava Galileo School s.r.o.,
32 Bratislava Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gymnázium Odborné ucilište Redakcia
33 Bratislava Spojená škola s o.z. Gymnázium Jura Hronca a Základná škola,
34 Bratislava Gymnázium, Metodova 2, Oľga Slovak-Rydziova
35 Bratislava Gymnázium,
36 Bratislava Gaudeamus, s.r.o.,
37 Bratislava Gymnázium Ivana Horvátha,
38 Bratislava Gymnázium,
39 Bratislava Spojená škola de La Salle, Cachtická 14, Kat Starosta
40 Bratislava Športové gymnázium,
41 Bratislava Gymnázium, Zuzana a Pavel Križka
42 Bratislava Gymnázium,
43 Bratislava Spojená škola,
44 Bratislava School, s.r.o.,
45 Bratislava Súkromné gymnázium,
výber Brestovany Základná škola s materskou školou Stano Štanc
46 Brezno Gymnázium Jána Chalupku,
47 Brno, s.r.o. Gymnázium Integra
48 Bytca Gymnázium,
49 Cadca Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana,
50 Detva Gymnázium,
51 Dolný Kubín Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava,
52 Dolný Kubín Súkromné bilingválne gymnázium,
53 Dubnica nad Váhom Gymnázium, Mirka a Vlado Plavákoví
54 Dunajská Streda Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8,
55 Dunajská Streda - Dunaszerdahely Športové gymnázium - Sportgimnazium s vyucovacím jazykom madarským, Námestie svätého Štefana 1533/3,
56 Filakovo Gymnázium - Gimnázium,
57 Galanta Súkromné bilingválne gymnázium, Hodská ul. 10,
58 Galanta Gymnázium Janka Matúšku
59 Galanta Gymnázium Zoltána Kodálya s vyucovacím jazykom madarským,
60 Gelnica Gymnázium,
61 Giraltovce Gymnázium,
62 Handlová Gymnázium Ivana Bellu,
63 Hlohovec Gymnázium Hlohovec,
64 Hnúšta Gymnázium Mateja Hrebendu,
65 Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu,
66 Humenné Cirkevná spojená škola,
67 Humenné Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho,
68 Kežmarok Gymnázium P. O. Hviezdoslava, J. Čarnogurský
69 Kolárovo Cirkevné 8-rocné gymnázium Panny Márie s vyucovacím jazykom madarským,
70 Komárno Gymnázium Ludovíta Jaroslava Šuleka,
71 Komárno Gymnázium Hansa Selyeho s vyucovacím jazykom madarským, Ul. Biskupa Királya 5,
72 Košice Gymnázium
73 Košice Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
74 Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Kat Starosta
75 Košice Súkromné gymnázium,
76 Košice Športové gymnázium Trieda SNP 104,
77 Košice Súkromné gymnázium,
78 Košice Gymnázium M.R. Štefánika,
79 Košice Súkromné gymnázium,
80 Košice Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1,
81 Košice Súkromné športové gymnázium,
82 Košice Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyucovacím jazykom madarským,
83 Košice Gymnázium,
84 Košice Gymnázium,
85 Košice Gymnázium,
86 Košice Gymnázium,
87 Košice Gymnázium,
88 Košice Premonštrátske gymnázium, Jozef Starosta
89 Košice Bednáriková Eva, Mgr.,
90 Košice Súkromné osemrocné gymnázium, Galaktická 9,
91 Košice Súkromné gymnázium Katkin park II,
92 Košice Spojená škola sv. Košických muceníkov,
výber Košice - Barca Stredná odborná škola veterinárna Mike Pošivák
93 Královský Chlmec Gymnázium,
94 Kremnica Gymnázium,
95 Kremnica Súkromné gymnázium,
96 Krompachy Gymnázium,
97 Krupina Gymnázium Andreja Sládkovica,
98 Kysucké Nové Mesto Gymnázium,
99 Levice Cirkevné gymnázium s vyucovacím jazykom madarským Levice - Magyar Tanítási Nyelvü Egyházi Gimnázium,
100 Levice Gymnázium Andreja Vrábla,
101 Levoca Gymnázium sv. Františka Assiského,
102 Levoca Gymnázium J. Francisciho-Rimavského,
103 Lipany Gymnázium,
104 Liptovský Hrádok Gymnázium, Redakcia
105 Liptovský Mikuláš Evanjelická spojená škola,
106 Liptovský Mikuláš Gymnázium Michala Miloslava Hodžu,
107 Lucenec Gymnázium Boženy Slancíkovej Timravy,
108 Lucenec Súkromné gymnázium,
109 Malacky Gymnázium,
110 Mariánské Lázne, CR Gymnázium a obchodní akademie
111 Martin Gymnázium Jozefa Lettricha,
112 Martin Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha,
113 Martin Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, Kat Starosta
114 Medzilaborce Gymnázium,
115 Michalovce Gymnázium Pavla Horova,
116 Michalovce Gymnázium, L. Štúra 26,
117 Modra Gymnázium Karola Štúra,
118 Moldava nad Bodvou Gymnázium Štefana Moysesa,
119 Myjava Gymnázium,
120 Námestovo Gymnázium Antona Bernoláka,
121 Nitra Gymnázium, Pavol Hollosy
122 Nitra Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Redakcia
123 Nitra Gymnázium,
124 Nitra Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01
125 Nová Bana Gymnázium Františka Švantnera,
126 Nové Mesto nad Váhom Gymnázium M.R. Štefánika,
127 Nové Mesto nad Váhom Bilingválne slovensko-španielske gymnázium,
128 Nové Zámky Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Redakcia
129 Nové Zámky Gymnázium Petra Pázmana s vyucovacím jazykom madarským,
130 Ostrava, s.r.o., CR Prírodovedné gymnázium
131 Partizánske Gymnázium, Komenského 2/1074,
132 Pezinok Gymnázium,
133 Pieštany Gymnázium Pierra de Coubertina,
134 Podbrezová Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová,
135 Poprad Gymnázium,
136 Poprad Súkromné gymnázium,
137 Poprad Spojená škola,
138 Považská Bystrica Gymnázium,
výber Praha Dept. of Anglophone Literatures and Cultures, Faculty of Arts, Charles University Lucia Pecnikova
139 Prešov Gymnázium J.A. Raymana,
140 Prešov Gymnázium sv. Moniky,
141 Prešov Evanjelická spojená škola,
142 Prešov Gymnázium,
143 Prešov Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša,
144 Prievidza Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01
145 Prievidza Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16,
146 Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905,
147 Rajec Gymnázium,
148 Revúca Gymnázium Martina Kukucína,
149 Revúca Prvé slovenské literárne gymnázium,
150 Rimavská Sobota Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium,
151 Rimavská Sobota Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej krestanskej cirkvi s vyucovacím jazykom madarským,
152 Rožnava Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium,
153 Ružomberok Gymnázium sv. Andreja, Kat Starosta
154 Ružomberok Gymnázium,
155 Sabinovo Gymnázium Antona Prídavka,
156 Šahy Gymnázium s vyucovacím jazykom madarským, Mládežnícka 22, Šahy - Magyar Tanitási Nyelvü Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy,
157 Šahy Gymnázium, Mládežnícka 22,
158 Šala Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3,
159 Šamorín Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,
160 Šaštín - Stráže Gymnázium Jána Bosca,
161 Secovce Spojená škola,
162 Senec Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69,
163 Senica Gymnázium Ladislava Novomeského,
164 Sered Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8,
165 Skalica Gymnázium Františka Vítazoslava Sasinka, Námestie slobody 3,
166 Snina Gymnázium,
167 Sobrance Gymnázium,
168 Spišská Nová Ves Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka,
169 Spišská Nová Ves Gymnázium,
170 Stará Lubovna Gymnázium Terézie Vansovej,
171 Stropkov Gymnázium,
172 Štúrovo Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7,
173 Sučany Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Mária Abrams-Starosta
174 Šurany Gymnázium, Bernolákova 37, Redakcia
175 Svidník Gymnázium duklianskych hrdinov,
176 Tisovec Evanjelické gymnázium,
177 Topolcany Gymnázium,
178 Topolcany Gymnázium sv. Vincenta de Paul,
179 Tornala Gymnázium - Gimnázium,
180 Trebišov Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstitela,
181 Trebišov Gymnázium,
182 Trencianske Teplice Súkromné športové gymnázium,
183 Trencín Športové gymnázium,
184 Trencín Gymnázium Ludovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Marek Koronczi
185 Trencín Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
186 Trencín Súkromné gymnázium Futurum, n.o.,
187 Trnava Gymnázium Angely Merici, Jozef Starosta
188 Trnava Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Kalinciakova 24,
189 Trnava Športové gymnázium Jozefa Herdu, J. Bottu 31,
190 Trnava Gymnázium Jána Hollého Stano Štanc
191 Trstená Gymnázium Martina Hattalu, Redakcia
192 Turcianske Teplice Spojená škola, Redakcia
193 Turzovka Gymnázium,
194 Tvrdošín Gymnázium,
195 Velké Kapušany Gymnázium,
196 Velký Krtíš Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho,
197 Velký Meder - Nagymegyer Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38,
198 Vráble Gymnázium, "Peter Husár, Sinclair Travel"
199 Vranov nad Toplou Gymnázium, Bertha Palko
200 Vranov nad Toplou Obcianske združenie pre alternatívne vzdelávanie vo Vranove nad Toplou,
201 Vrbové Gymnázium Jána Baltazára Magina, Benovského 358/100,
202 Želiezovce Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyucovacím jazykom madarským, Komenského 1, Želiezovce,
203 Želiezovce Gymnázium, Štúrova 16,
204 Žiar nad Hronom Gymnázium Milana Rúfusa, Mária Abrams-Starosta
205 Žilina Gymnázium Viktor Neumann
206 Žilina Gymnázium bilingválne,
207 Žilina Súkromné gymnázium,
208 Žilina Gymnázium sv. Františka z Assisi, Redakcia
209 Žilina Gymnázium,
210 Žilina Gymnázium,
211 Zlaté Moravce Gymnázium Janka Krála, Ul. SNP 3, Mária Abrams-Starosta
212 Zvolen Súkromné gymnázium,
213 Zvolen Gymnázium Ludovíta Štúra,