2.január - Vzdelanosť je zdrojom Slobody

Submitted by starosta on Sun, 01/02/2022 - 21:01

Aké je ovocie tejto filozófie (stoicizmu)? Je to najkrajšia a najlepšia odmena pre skutočne vzdelaných - pohoda a pokoj, smelosť a nebojácnosť, a sloboda.

Nemali by sme veriť masám, ktoré tvrdia, že iba sloboda zaručuje možnosť vzdelania. Verme radšej milovníkom múdrosti, ktorí tvrdia, že iba vzdelanie prináša slobodu.

Epictetus, Rozpravy, 2.1.21-23a


Aký je náš súčasný systém vzdelávania, naše školstvo? Čo je naším každodenným zdrojom informácií a poznania? 

Je naše vzdelávanie zdrojom slobody?

sloboda

Pridajte svoj komentár,