O 1.svetovej vojne (pred, cez, po)

Submitted by starosta on Fri, 12/28/2018 - 21:05

Články v tejto kapitole sa týkajú obdobia a udalostí, ktoré viedli k začiatku 1.svetovej vojny r.1914, priebehu vojnových operácií vo svete (1914-1918), mierovou konferenciou v Paríži (1919-1920) ako aj obdobím medzi vojnami (1920-1938).

Roky spomenuté v texte
Udalosti spomenuté v texte