Posol Božského Srdca Ježišovho

Náboženský mesačník slovenských katolíkov. Orgán apoštolátu modlitby a zasvätenia rodín Božskému Srdcu.

Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Najneskorší začiatok IM
Najskorší koniec IM
Redaktor informačného média
Kontakt pre informačné médium
AQdresa: Cambridge, Ontario, Kanada (pozri Slovenskí Jezuiti v Kanade)