Redakčná rada a iné...

Submitted by starosta on Thu, 04/05/2018 - 12:45

 

 

 


Vitajte na webových stránkach časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Slovo z BC je nezávislý časopis vychádzajúci vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v Kanade.

Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru a na Slovensku.

Časopis vychádza obyčajne 2-4 krát do roka.

V časopise Slovo z Britskej Kolumbie prinášame také úvahy, príbehy, udalosti, informácie, ktoré sú ladené na inšpiračné stránky emigrantského života, na kooperáciu, na dobrú skúsenosť, na vzájomnú informovanosť a hlavne na to, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte