Slovenskí Jezuiti v Kanade

Ročenka slovenských jezuitov v Kanade venovaná priateľom a dobrodincom na Vianoce.

Medium existuje v súčasnosti?
Druh informačného média
Frekvencia informačného média
Forma informačného média
Jazyk informačného média
Zakladateľ informačného média
Vydávateľ informačného média
Miesto vydávania informačného média
Najneskorší začiatok IM
Najskorší koniec IM
Redaktor informačného média
Kontakt pre informačné médium

Adresa vydavatela: Slovenskí Jezuiti, Box 600, Cambridge, Ontario, Canada, N1R 5W3