Obdobie 1800 - 1913

 

Tento chronologický zoznam udalostí je zatiaľ iba v počiatočnom štádiu.

 


1830 - 1844

Latinčina bola nahradená maďarčinou ako oficiálny jazyk Uhorského kráľovstva. Iné národy odmietali maďarizáciu protredníctvom svojich akadémií, novín, časopisov a hlavne kodifikovaním svojich vlastných jazykov.

(pozri Slovak Studies VIII p.011)

 

Spomienka na Alberta Styka

Liptovské Revúce sú vtesnané do úzkej doliny klesajúcej z hrebeňa Veľkej Fatry k riečke Korytnici. Doline vládne strážna veža Čierneho Kameňa medzi Ploskou a Rakytovom. Pod ňou pasienky a trávnaté svahy, námety pre maliara, básnika, či fujaru valacha. Tam sa pred 86 rokmi narodil Albert Styk.

 

Callaghan Valley snowshoeing – Family Day Feb 12, 2018

Milí turistickí priatelia!

Na Family Day weekend je pre vás pripravený bohatý program. V sobotu 10. februara pripravuje Slávik (Slovak Folklore Society) maškarný ples pre deti a fašiangovú zábavu pre dospelých. Slávik už pripravuje tradične fašiangové pohostenie a tradičné fašiangové zvyky. Odporúčame sa čím skôr zaregistrovať. Pozrite