Franklin, Ježiš, Sokrates a osobný rast

Autor príspevku

Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností: 

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa, 
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie, 
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas, 
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol, 

Vyúčtovanie zbierky na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki"

Autor príspevku

Na podporu projektu "Cisterny pre Kamaliki" sme v Kanade vyzbierali $2,200 Can. $1,900 sme previedli na účet Sr. Jaroslavy Staršej (Sr. Lea Maria) a $300 sme sa pokúšali poslať najskôr cez "international bank draft", ale nakoniec ich doručila súkromná osoba priamo Jaroslave Staršej. Na zozbieranej sume sa podielali títo darcovia:

Parný stroj a zahraničná slovenská komunita

Zahraničná slovenská komunita je ako parný stroj. Jej aktivita závisí od vnútornej energie jej členov. Platí to o tanečnej skupine, o speváckom zbore, divadelnom súbore, turistickom oddieli, futbalovom klube alebo o farskom spoločenstve. Schopnosť spoločenského života komunity, schopnosť robiť užitočné veci spoločne, závisí od aktivity jednotlivých členov komunity, od ich schopnosti vidieť potrebu, využiť príležitosť, správne ohodnotiť svoj talent a prejaviť dobrú vôľu zapojiť sa do komunitného života. ​ Komunitný teplomer

Otec Viliam Lacko SJ píše Slovákom združeným okolo kostola na Queensborough - Jún 1959

Odovzdávam Vám srdečný pozdrav od Vašej rodiny, priateľov a známych z Nakusp, B.C. Tam, v kruhu našich dobrých a horlivých krajanov som strávil celé tri týždne v mesiaci máji.

Sv. Omša bude v nedeľu, 7. júna 1959 o 10.00 hodine dopoludnia v kostole Holy Ghost na Queensboro.

13. júna je sviatok sv. Antona, patróna nášho horlivého miništranta Tony Shellinga. Na tomto mieste mu ďakujem za jeho ochotu a obetavosť, s ktorou miništruje ako pri sv. Omši, tak aj pri sv. Hodine.