Život Štefana Osuského v Amerike

Submitted by starosta on Tue, 11/13/2018 - 23:25

Dr. Osuský, môžete mi prosím povedať niečo o svojom živote a o tom, ako ste sa dostali do Ameriky?

 

Narodil som sa v Brezovej Pod Bradlom r. 1889. Do Spojených štátov som prišiel r. 1906 po jednom roku štúdiu vo Viedni a 4 rokoch štúdia na Maďarskom Lýceu v Bratislave.

Prečo ste prišli do Ameriky? Môžete mi o tom povedať trošku viac?

 

Áno. Bolo to r.1905 a gróf Apponyi bol ministrom vzdelania (školstva) v Maďarsku. Prišiel na návštevu nášho lycea v Bratislave ako súčasť svojich pracovných povinností.

 

Apponui
Gróf Albert Apponyi r.1910

 

Bol som jedným z najlepších študentov v latinčine v našom ročníku a môj učiteľ na mňa upozornil grófa. Apponyi sa ma opýtal, kde som sa narodil. Keď počul, že v Brezovej pod Bradlom, vyhlásil, že je to v Maďarsku hniezdo rebelov. Potom dodal s úsmevom „Ale ty budeš dobrým Maďarom, že?“ Zostal som ticho. Toto ticho Apponyi interpretoval ako vzburu a moje ďalšie štúdium na lýceu bolo  nemožné. Apponyi to oznámil riaditeľovi a môj učiteľ mi doporučil, aby som išiel „na prázdniny“, pokiaľ sa celá aféra „neutrasie“. Medzičasom som súkromne pokračoval v štúdiu.

Rozhodol som sa, že takto to ďalej ísť nemôže. Ak som nemohol slobodne žiť na mojom rodnom Slovensku, rozhodol som sa odísť do najslobodnejšej možnej krajiny v tom čase, do Ameriky, kde žila moja vydatá sestra. Manžel mojej sestry mal v Chicagu „tannery and wool business“ (spracovanie kože a vlny?). Pomáhal som mu počas nejakého obdobia.

Avšak mňa zaujímalo ďaľšie štúdium a zvládnutie anglického jazyka. Pretože som ovládal nemčinu, zapísal som sa do Concordia College. Bolo to nemecko-anglické kolégium v Springfield v štáte Illionois, kde som študoval 3 roky. Bolo to luteránske kolégium (sic) založené pre výchovu pastorov pre nemeckých obyvateľom Spojených štátov. Pretože som bol luteránom (sic) plynule hovoriacim nemecky, nemal som s prijatím žiadny problém.

Tri roky som sa venoval štúdiu histórie Európy. Po skončení štúdia (graduation) som dostal na starosť Slovenskú luteránsku farnosť a školu vo Wiskousin. Pretože som však túžil ešte za vyyšším vzdelaním, prihlásil som sa na Chicagsku univerzitu. Vynorili sa však ťažkosti, pretože som nemal žiadne potvrdenie o štúdiu na Maďarskom Lýceu v Bratislave a ani som ich nemohol získať. Požiadali ma, aby som ako prijímacie skúšky spravil testy z angličtiny. Pretože som bol zbehlejší v latinčine, dovolili mi preložiť anglický text do latinčiny a nie naopak. Testy som spravil a prijali ma s podmienkou študovať jeden ro anglickú literatúu.

 

Čo ste študovali v Chicagu?

Fascinovali ma prírodné vedy, hlavne geológia. Počas leta v druhom a treťom ročníku som bol s mojím profesorom na geologickej expedícii v kanadskej provincii Saskatchewan a v amerických Skalistých Horách (Rocky Mountains). Získal som tam potrebné „body“ (credits) pre absolvovanie univerzity.

Moja práca v geologickom výskume Skalistých Hôr , ktorú môj profesor poslal profesorovi na Wiscousonskú universitu, spôsobila, že mi ponúkli možnosť študovať posledný ročník vo Wiscousine, a potom tam nastúpiť na pozíciu profesora geológie. Chcel som však dokončiť štúdiu geológie pod vedením vtedy veľmi slávnych geológov Chamberlaina a Salisburyho.

 

Mal som však dojem, že ste ukončili štúdium s právnickým titulom...

Získal som titul Ph.B vo filozófii a J.D. (Doctor of juris-prudence) v právnych vedách, oba r.1915. Presunul som sa z geológie na právo ako dôsledok Balkánskych vojen. Ak by som bol zostal geológom, boli by ma poslali spolu s mojím profesorom na pripravovanú vládnu expedíciu na Aljašku na 3 roky. Vzhľadom na Balkánsku vojnu zúriacu v Európe, nechcel som sa nechať „pochovať“ pod snehovými závejmi na Aljaške.

 

 

Roky spomenuté v texte
Udalosti spomenuté v texte