Jasličková pobožnosť 2018 v New Westminsteri

Submitted by starosta on Mon, 12/31/2018 - 11:28
Autor príspevku

V nedeľu, 30.decembra 2018 sa v hale Slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, v Britskej Kolumbii v Kanade, po skončení sv. omši, zišli farníci pri milej príležitosti. Detičky ich prekvapili "Jasličkovou pobožnosťou", ktorú nacvičili pod vedením p. Martina Lavríka.

Prítomným divákom sa vystúpenie určite veľmi páčilo, lebo odmenili vystúpenie detičie a prácu p. Lavríka srdečným potleskom. Nejednému divákovi sa po vystúpení ligotala v očku aj malá slzička vďaky a dojatia.

js 

(zdroj videa: Martin Lavrík https://www.youtube.com/watch?v=KGo6KQmpAJg&feature=youtu.be)

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte