2010 Pozdrav z pralesa

Submitted by starosta on Sat, 04/14/2018 - 21:28

Milá rodina a priatelia.

Dosť dávno nikomu nepíšem. Viete, mám problém zo zdravím, ale dnes sa mám dobre a chcem si Vás pozdraviť a priať veľa milostí do Nového Roka. Zo Slovenska dostávam pravideľne Katolícke Noviny, Don Bosco Dnes a z Kanady Kanadský Slovák. Som im veľmi povďačný, nakoľko takto sa cítim, ak keď ďaleko, blízko nášmu ľudu a Slovensku. Roky ubiehajú aj v pralese.V septembri dovŕšim 80 rokov a v októbri 50 rokov kňažstva. Som povďačný Otcovi za tento dlhý život a za milosť byť kňazom a misionárom. Panna Mária ma sprevádzala a stále je pri mne.

Posledné roky som pracoval ako farár tu v Macas, potom v Limón, ďalej v Cuenca, potom ako zodpovedný v našom vikariálnom seminári v Quite a už dva roky znovu v Macas. Tu som ako ekonóm nášho vikariátu a zároveň poverený viesť našu leteckú spoločnosť Misijná Letecká Služba (Servicio Aéro Misional). Len naše misie pracujú tu aj s lietadlami. 

Naša provincia, Morona Santiago a Vicarioto Apostólico de Méndey je veľká ako Slovensko. Asi tretina územia má cesty, elektrinu a je rozdelená na okresy Morona, Huamboya, Pablo VI, Sucua, Logroňo, Méndez, Santiaho, Limón y Gaulaquiza


Druhé dve tretiny územia nepoznajú ani cesty, ani elektrinu. Sú pokryté pralesom. Tu žijú len domorodci Shuar a Achuar. Sú organizovaní ako Centros“ (strediská) a patria do Federácie Stredísk Shuar, organizácie domorodých Shuarov, medzi ktorými som pôsobil vyše 10 rokov ako misionár. Dnes už aj štátne organizácie poskytujú pre obyvateľov pralesa rôzne programy, hlavne zdravotné.

Naša letecká služba zabezpečuje spojenie s internátnymi školami pre chlapcov a dievčatá kmeňov Shuar a Achuar v Taisha, Tuuin Entsa, Tzuirim, Zapi a Wasak Entsa. Pre činnosť internátnych škôl je potrebné zabezpečiť stravu, nakoľko prales toho veľa neposkytne. Napríklad misia v Kazáda má okolo 80 internátnych študentov. Tu pracujú misionári – Saleziáni, Sestry Saleziánky a Sestry Marianitas.

Domorodci vyklčovali plochy pre pristávanie lietadla v pralese. Takýchto „letísk“ máme okolo 100. Najmenšie má 350 metrov dlhú plochu na pristávanie a odlet lietadla. Väčšie strediská majú aj rádio-prijímač, aby sa mohli spojiť s centrom v Macas a požiadať o let.

Ďaľšia letecká služba je pre chorých, ktorí ak by nedostali rýchlu pomoc, napríklad po uštipnutí jedovatým hadom, stratili by život. Pre tento projekt, Ambulancia Aerez,  sa mi podarilo spraviť zmluvu s Ministerstvom Zdravia. Ministerstvo plati 80% výdavkov a my 20%. Po uštipnutí hadom, zlomeninách, krvácaní, ťažkých pneumoniach a pri iných vážnych chorobách prevážame chorých z pralesa do nemocníc v Taisha, Macas, Sucúa, Cuenza a Quito. Ročne zachránime takto okolo 400 životov. 

Takáto je naša letecká služba. Volali nás, napríklad, z Yaupi, že mamička už tretí deň nemôže porodiť. Lietadlo odletelo, aby ju priviezlo do Macas. Keď sa vracalo, mamička porodila v lietadle a synáčkovi dali meno nášho letca – záchrancu.
Na túto prácu a pre našu misiu máme 3 lietadlá Cessna, 2 pilotov, 3 mechanikov na údržbu lietadiel a jednu úradníčku. Moja práca spočíva v organizovaní toho všetkého, rozhodovať o letoch, rozdeľovať služby, zabezpečovať starostlivosť o chorých, študentov  aj o misionárov. Pre komunikáciu máme vysielač (rádio) na krátke vlny. V Macas máme dosť veľký hangár, kde sa zmestia naše 3 lietadlá.

Viacero Slovákov, ktorí ma navštívili, mali možnosť spoznať túto prácu a službu. Takto, s pomocou Božou, znovu začíname ďaľší rok práce a služby domorodcom v pralese.

Vždy v Kristu,
Ján Šútka (Juan Shutka), misionár, 2010
 

Roky spomenuté v texte