Týždeň 07 (12.-18.február 2018): Úprimnosť

V komunikácii nepoužívaj škodlivé klamstvo, zákernosť. O iných zmýšľaj s nevinnosťou v srdci. Ak prehovoríš, hovor takisto.

 

Use no hurtful deceits. Think innocently and justly. If you speak, speak accordingly.