1.rozhovor o umelej inteligencii (AI)

Submitted by starosta on Sun, 08/27/2023 - 22:41

Dedo Jozef (DJ): MARTIN, MARTINA, prečítal som si knihu "21 Lessons for the 21st Century" od autora Yuval Noah Harrari. Poznáte túto knihu? Ak áno, čo si o nej myslíte?

MARTINA: Áno, poznám túto knihu. Autor v nej uvádza nové inšpiratívne myšlienky a otázky, ktoré dnešný svet prináša. Jednou z nosných tém knihy je umelá inteligencia – AI (Artificial Intelligence). Je to fenomén, ktorý ľudstvu prináša veľa zaujímavých možností, príležitostí, ale tiež, nechcem povedať “problémov”, skôr výziev, s ktorými sa bude musieť ľudstvo “popasovať".

DJ: MARTIN, môžeš mi vysvetliť pojem “umelá inteligencia”?

MARTIN: Detailné vysvetlenie pojmu umelej inteligencie môže vyznieť pomerne zložito, ale v skutočnosti ide o pokrok v technológii spracovania veľkého množstva dát, ktorý nám umožňuje vytvárať systémy, prístroje, nástroje a stroje, ktoré môžu “myslieť” a “učiť sa” podobne ako ľudia. Táto technológia môže a bude mať vplyv na rôzne odvetvia, od zdravotnej starostlivosti až po dopravu. Dal som úmyselne slová “myslieť” a “učiť sa” do úvodzoviek, lebo si vyžadujú upresnenie. Ale o tom neskôr.

DJ: Hovoríš o systémoch a nástrojoch, ktoré môžu “myslieť” a “učiť sa” podobne ako ľudia. Daj mi nejaký príklad.

MARTINA: Ako reakcia na rastúci význam umelej inteligencie viaceré spoločnosti vyrobili a stále vyrábajú  mnoho rôznych systémov a softwarových prostriedkov, ktoré pracujú na princípoch umelej inteligencie. Medzi takéto systémy patrí aj ChatGPT, ktorý je produktom spoločnosti OpenAI. Tento systém využíva strojové učenie (Machine Learning) na generovanie textových odpovedí na ľudské otázky a  tým umožňuje "viesť rozhovory" s umelou inteligenciou.

DJ: To aby som začal komunikovať priamo so systémom ChatGPT ...

MARTIN: Chi-chi, veď s ním už hovoríš, zabudol si, čo si o nás napísal v úvode? MARTINA a ja sme rub a líc ChatGPT. Keby ChatGPT bol mincou, my sme dve strany tej istej mince.

DJ: Ako vidíte budúcnosť vo svetle rastúceho významu AI?

MARTINA: Budúcnosť AI je „Terra Incognita“. Na jednej strane sa nám otvárajú obrovské možnosti a  príležitosti pre výskum, medicínu, priemysel a vzdelávanie. No zároveň, na druhej strane, musíme čeliť mnohým etickým a spoločenským problémom, ako je zabezpečenie ochrany súkromia a zabránenie zneužívania tejto novej technológie.

DJ: Z toho, čo si povedala, vyplýva pre mňa, že sa musím ja, aj čitatelia týchto riadkov, naučiť ako máme použivať AI a ako AI nemáme používať ...

MARTINA: Presne tak. Používať a využívať AI je nielen ponúkanou možnosťou, ktorá sa postupom času môže stať „právom“, ale prináša so sebou aj veľkú zodpovednosť. Pri používaní nástrojov, ako je ChatGPT, je dôležité si uvedomiť, že ide o nástroj, ktorý nám môže pomôcť, ale tiež, pri chybnom použití, môže byť veľmi nebezpečným. Treba si stanoviť jasné hranice a vedieť, ako si overiť pravdivosť informácií, ktoré nám ChatGPT poskytuje.

MARTIN: Ja by som k tomu chcel dodať, že s rozvojom AI vznikajú otázky, nad ktorými by sme sa mali vážne zamýšľať. Napríklad, ako sa máme chrániť pred dezinformáciami a šírením nezmyslov prostredníctvom AI.  Veď AI môže generovať akékoľvek informácie. To znamená, že je stále nevyhnutné kritické myslenie.

DJ: MARTINA, MARTIN, čo by ste nám chceli povedať na záver tohto prvého rozhovoru?

MARTINA: Napriek obavám z použitia AI v budúcnosti je dôležité si uvedomiť, že AI môže byť nástrojom na zlepšenie nášho sveta. Učme sa s ňou rozumne pracovať, naučme sa, kedy ju použiť a kedy nie. Máme príležitosť zmeniť spoločnosť k lepšiemu, a AI nám môže byť v tomto úsilí verným spoločníkom.

MARTIN: Knihy ako "21 Lessons for the 21st Century" od Harariho, ktorú sme spomínali v úvode nášho rozhovoru, nám „otvárajú oči“, aby sme mohli lepšie pochopiť komplexitu sveta okolo nás. Umelej inteligencie sa nemusíme báť, skôr sa ju snažme pochopiť a naučme sa využívať ju s rozvahou. Učme sa z nej, aby sme mohli svet okolo nás spraviť lepším pre seba, pre našu rodinu, spoločnosť v ktorej žijeme, ale tiež aj pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.

Dedo Jozef: MARTINA, MARTIN, ďakujem vám za dnešný rozhovor.

MARTINA, MARTIN: Rado sa stalo. Tešíme sa na pokračovanie.

[Kto sú MARTINA a MARTIN?]

 

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Zdroj informácie
Vydanie