(0:02:00) Putin dáva výklad o histórii Ruska

Submitted by starosta on Sat, 02/10/2024 - 08:16
 
 
Princ Rurik
ChatGPT:
Princ Rurik je historická postava spojená s vznikom ruského štátu. Podľa starých kroník bol Rurik vodcom varjažských kmeňov, ktorí prichádzali zo Škandinávie na východné územia, čo je dnes teritórium Ruska a Ukrajiny. Rurik, spolu so svojimi bratmi Sineusom a Truvorom, údajne prišiel do oblasti Novgorodu na pozvanie miestnych obyvateľov v roku 862. Toto obdobie je považované za začiatok Kievskej Rusi.
Hoci existujú určité pochybnosti o historickej pravdivosti tejto udalosti a existuje viacero teórií o pôvode Rurika a jeho bratov, ich príchod do východnej Európy sa stal kľúčovým momentom v raných dejinách ruského štátu. Rurik a jeho potomkovia začali vládnuť nad Novgorodom a postupne rozšírili svoju moc na iné oblasti, čo položilo základy pre vznik a rozvoj Kievskej Rusi.
Táto časť je prepis interview od 0:02:00 do 0:23:55

Tucker: Pán prezident, ďakujem vám (asi za možnosť tohto rozhovoru – js). Dňa 22. februára 2022 ste sa v celoštátnom prejave obrátili na svoju krajinu (na obyvateľov – js), keď sa začal konflikt na Ukrajine, a povedali ste, že konáte, pretože ste dospeli k záveru, že Spojené štáty, prostredníctvom NATO môžu iniciovať, citujem, “prekvapivý útok na vašu krajinu”. A pre veľmi “americké uši”, to znie paranoidne. Povedzte nám, prečo si myslíte, že Spojené štáty môžu zasiahnuť Rusko z ničoho nič. Ako ste na to prišli?

Prezident Vladimír Putin (ďalej len Putin): Nie je to tak, že Amerika, Spojené štáty sa chystali prekvapivo zaútočiť na Rusko. To som nepovedal. (A Putin sa zrazu opýtal) Máme talkshow alebo vážny rozhovor? (čo Tuckera rozosmialo, ale vážne pokračoval)

Tucker: Tu je ten citát. Ďakujem. … Náš rozhovor je veľmi závažný, seriózny.

Putin: Pokiaľ tomu rozumiem, Vaše základné vzdelanie je v histórii.

Tucker: Áno.

Putin: Takže ak vám to nevadí, dám vám len 30 sekúnd alebo jednu minútu na to, aby som vám dal krátky prehľad histórie, aby som vám poskytol malé historické pozadie.

Tucker: Prosím.

Putin: Pozrime sa, kde (a kedy) začal náš vzťah s Ukrajinou. Odkiaľ pochádza Ukrajina? Ruský štát sa začal formovať ako centralizovaná štátnosť a za rok vzniku ruského štátu sa považuje rok 862 kedy novgorodskí mešťania pozvali vládnuť virangiánskeho princa Rurika zo Škandinávie.

V roku 1862 Rusko oslávilo 1000. výročie svojej štátnosti. A v Novgorode je pamätník venovaný 1000. výročiu krajiny. V roku 882 Rurikov nastúpil princ  Oleg, ktorý v skutočnosti hral úlohu regenta u Rurikovho malého syna. Pretože Rurik v tom čase zomrel, (princ Oleg) prišiel do Kyjeva. Vyhnal dvoch bratov, ktorí boli zrejme kedysi členmi Rurikovej družiny. Rusko sa teda začalo rozvíjať s dvoma centrami moci Kyjevom a Novgorodom.

Ďalším veľmi významným dátumom v dejinách Ruska bol rok 988, to bol krst Ruska, keď princ Vladimír, pravnuk Rurika, nechal pokrstiť Rusko a prijal pravoslávie alebo východné kresťanstvo. Od tejto doby sa centralizovaný ruský štát začal silnieť. Prečo? Kvôli spoločnému územiu, integrovaným ekonomickým väzbám, jednému a tomu istému jazyku. A po krste Ruska, rovnakej viery a vlády (jedného) princa, sa začal formovať centralizovaný ruský štát.

V stredoveku princ Yaroslav Múdry zaviedol poradie nástupníctva na trón. Po jeho smrti sa to však z rôznych dôvodov skomplikovalo. Trón neprešiel priamo z otca na najstaršieho syna, ale z princa, ktorý zomrel, na jeho brata. Potom na jeho synov v rôznych líniách. To všetko viedlo k rozdrobeniu a zániku Ruska ako jednotného štátu. Nebolo na tom nič zvláštne. To isté sa vtedy dialo v Európe. Rozdrobený ruský štát sa však stal ľahkou korisťou ríše, ktorú predtým vytvoril Džingischán. Jeho nástupcovia, konkrétne Batu Khan, vyplienili a zničili takmer všetky mestá. Južná časť, mimochodom aj Kyjev, a niektoré ďalšie mestá jednoducho stratili nezávislosť.

Zatiaľ čo severné mestá si zachovali časť svojej suverenity. Museli platiť hold (poplatok-daň) horde, ale podarilo sa im zachovať časť svojej suverenity. A potom sa začal formovať jednotný ruský štát s centrom v Moskve.

Južná časť ruských krajín, vrátane Kyjeva, sa začala postupne zbližovať k inému centru, ktoré sa formovalo v Európe. Bolo to Litovské veľkovojvodstvo a dokonca sa nazývalo Litovské ruské vojvodstvo, pretože Rusi tvorili významnú časť jeho populácie. Hovorili starým ruským jazykom a boli pravoslávni.

Potom však došlo k zjednoteniu, k spojeniu Litovského veľkovojvodstva a Poľského kráľovstva. O pár rokov neskôr. Bola podpísaná ďalšia únia, ale tentoraz už v náboženskej oblasti sa niektorí pravoslávni kňazi stali podriadenými pápežovi. Tak sa tieto krajiny stali súčasťou poľsko-litovského štátu.

Poliaci sa počas desaťročí snažili o kolonizáciou tejto časti obyvateľstva. Zaviedli tam jazyk, snažili sa zakoreniť myšlienku, že toto obyvateľstvo nie sú praví Rusi, že keďže žijú na okraji, sú Ukrajinci. Pôvodne slovo Ukrajinčina znamenalo, že osoba žila na okraji štátu, na okraji, alebo bola zapojená do pohraničnej hliadkovej služby. Neznamenalo to žiadnu konkrétnu etnickú skupinu.

Poliaci sa teda všemožným spôsobom snažili kolonizovať túto časť ruských krajín a v skutočnosti s ňou zaobchádzali dosť tvrdo, ak by sme nechceli povedať kruto, a to všetko viedlo k tomu, že táto časť ruských krajín začala bojovať o svoje práva. Napísali listy do Varšavy, v ktorých žiadali, aby boli dodržané ich práva a boli tu poverení ľudia, vrátane Kyjeva.

Tucker: Prepáčte mi. Mohli by ste nám povedať, v akom období (sa toto odohrávalo), strácam prehľad, kde v histórii sa nachádzame počas poľského útlaku Ukrajiny.

Putin: Bolo to v 13. storočí. Teraz vám poviem, čo sa stalo neskôr. A uveďiem dátumy, aby nedošlo k omylu. A v roku 1654, tento rok dokonca o niečo skôr. Ľudia, ktorí ládli nad tou časťou ruského územia oslovili Varršavu, opakujem, žiadali, aby im poslali vládcov ruského pôvodu a pravoslávneho vierovyznania. Varšava im ale neodpovedala a vlastne ich požiadavky odmietla. Obrátili sa teda na Moskvu, aby ich Moskva vzala (pod ochranu). Aby ste si nemysleli, že si vymýšľam. Dám vám tieto dokumenty.

 

Tucker: No, pre mňa to neznie, že si vymýšľaš. Ale nie som si istý, ako to súvisí s tým, čo sa stalo pred dvoma rokmi.

 

Vladimir Putin (vysvetluje): Sú to kópie dokumentov z archívov. Tu sú listy od Bohdana Chmelnického, muža, ktorý bol vtedy mocnárom v tej časti ruských krajín, ktorá sa teraz volá Ukrajina. Napísal do Varšavy a žiadal, aby boli rešpektované ich práva. A po odmietnutí začal písať listy do Moskvy. Žiada, aby ich vzal pod silnú ruku moskovský cár. Nechám ti dokumenty na pamiatku. Sú v ruštine. Neskôr si ich môžete preložiť do angličtiny.

Rusko by však nechcelookamžite vyhovieť požiadavke lebo sa obávalo, že to vyvolá vojnu s Poľskom. Napriek tomu však  roku 1654 ruské zhromaždenie najvyšších duchovných a statkárov na čele s cárom, ktoré bolo zastupiteľským orgánom moci starého ruského štátu, rozhodlo o začlenení časti staroruských území do Moskovského kráľovstva. Ako sa dalo očakávať, začala vojna s Poľskom. Trvala 13 rokov a potom v roku 1654 (tu tento rok nepasuje - js) bolo uzavreté prímerie. A o 32 rokov neskôr bola tuším podpísaná mierová zmluva s Poľskom, ktorú nazvali večný mier.

Celý ľavý breh Dnepra, vrátane Kyjeva, išli do Ruska. A celý pravý breh Dnepra zostal v Poľsku.

Za vlády Kataríny Veľkej Rusko získalo späť všetky svoje historické územia, vrátane juhu a západu, a to všetko trvalo až do revolúcie.

Pred prvou svetovou vojnou sa rakúsky generálny štáb spoliehal na myšlienku ukrajinizácie a začal aktívne presadzovať myšlienku Ukrajiny a ukrajinizácie. Motív bol jasný. Tesne pred 1. svetovou vojnou chceli oslabiť potenciálneho nepriateľa (Ruska) a zabezpečiť si priaznivé podmienky v pohraničí. Takže myšlienku, ktorá sa objavila v Poľsku, že ľudia žijúci na tomto území údajne nie sú v skutočnosti Rusi, ale že je to špeciálna etnickáá skupina, Ukrajinci, začali propagovať v rakúskom generálnom štábe.

Už v 19. storočí sa objavili teoretici volajúci po ukrajinskej nezávislosti. Všetci však tvrdili, že Ukrajina by mala mať s Ruskom veľmi dobrý vzťah. Na tom trvali.

Po revolúcii v roku 1917 sa boľševici snažili obnoviť štátnosť a začala občianska vojna, vrátane vojenských akcií s Poľskom. V roku 1921 bol uzavretá mierová zmluva s Poľskom. A podľa tejto zmluvy bol pravý breh rieky Dneper opäť vrátený Poľsku. V roku 1939, keď Hitler ponúkol Poľsku mier a zmluvu o priateľstve aby Poľsko vrátilo Nemecku takzvaný Danzigský koridor, ktorý spájal väčšinu Nemecka s Východným Pruskom a Königsbergom. Tento koridor bol po prvej svetovej vojne pričlenený do Poľska. A namiesto Danzigu vzniklo mesto Gdasnk. Hitler ich požiadal, aby to dali priateľsky, no Poliaci odmietli. Samozrejme, stále spolupracovali s Hitlerom a spoločne sa angažovali pri delení Československa.

 

Tucker: Ale môžem sa spýtať, tvrdíte, že Ukrajina, určite časti Ukrajiny, východná Ukrajina je v skutočnosti Ruskom už stovky rokov. Prečo ste si to nezobrali, keď ste sa pred 24 rokmi stali prezidentom? Máte jadrové zbrane. Oni nie. Je to vlastne vaša zem. Prečo ste čakali tak dlho?

Vladimir Putin: Poviem vám, blížim sa k tomu. Tento (historický) prehľad sa blíži ku koncu. Možno je to nudné, ale veľa vecí to vysvetľuje.

Tucker: Nie je to nuda. Len si nie som istý, nakoľko je to relevantné.

Putin: Dobre, dobre. Som veľmi rád, že si to vážiš. Ďakujem.

Takže pred druhou svetovou vojnou Poľsko spolupracovalo s Hitlerom. A hoci neustúpilo Hitlerovým požiadavkám, stále sa podieľalo na rozdelení Československa spolu s Hitlerom, Keďže Poliaci nedali Nemecku danzigský koridor, Hitler útokom na Poľsko začal 2. svetovú vojnu. Prečo to bolo Poľsko, proti komu začala vojna 1. septembra 1939? Poľsko sa ukázalo ako nekompromisné a Hitlerovi nezostávalo nič iné, len začať realizovať svoje plány s Poľskom (vojensky).

Mimochodom, ZSSR … sa zachoval veľmi čestne a požiadal Poľsko o povolenie tranzitu svojich vojsk cez poľské územie na pomoc Československu. Ale vtedajší poľský minister zahraničia povedal, že ak sovietske lietadlá preletia nad Poľskom, budú zostrelené nad územím Poľska. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, že vojna začala a Poľsko sa stalo obeťou politiky, ktorú presadzovalo proti Československu. Podľa známeho paktu Molotov-Ribbentrop mala byť časť územia vrátane západnej Ukrajiny odovzdaná Rusku, čím Rusko, ktoré sa vtedy nazývalo ZSSR, získalo späť svoje historické územia. Po víťazstve vo Veľkej vlasteneckej vojne, ako nazývame 2. svetovú vojnu, a všetky tieto územia boli nakoniec začlenené do Ruska, do ZSSR.

Čo sa týka Poľska, dostalo, zrejme ako náhradu, územia, ktoré boli pôvodne nemecké. Východné časti Nemecka. Toto sú teraz západné územia Poľska. Poľsko samozrejme opäť získalo prístup k Baltskému moru a Danzigu. Ktorý dostal opäť svoje poľské meno Gdansk. Takže táto situácia sa vyvinula takto.

V roku 1922, keď vznikal ZSSR, boľševici začali budovať ZSSR a založili sovietsku Ukrajinu, ktorá nikdy predtým neexistovala.

 

Tucker: Správne.

 

Putin: Stalin trval na tom, aby boli tieto republiky zahrnuté do ZSSR ako autonómne entity. Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, z nejakého nevysvetliteľného dôvodu trval na tom, že majú právo vystúpiť zo ZSSR. A opäť, z nejakých neznámych dôvodov, previedol do tejto novovzniknutej sovietskej republiky Ukrajinu niektoré územia spolu s ľuďmi, ktorí tam žili, aj keď sa tieto územia nikdy nevolali Ukrajina, a predsa sa stali súčasťou tejto sovietskej republiky. Ukrajina.

Tieto krajiny zahŕňali oblasť Čierneho mora, ktorá bola prijatá za Kataríny Veľkej a ktorá nemala žiadne historické spojenie s Ukrajinou. Aj keď pôjdeme až do roku 1654, keď sa tieto krajiny vrátili do Ruskej ríše. Toto územie malo veľkosť 3 až 4 regiónov modernej Ukrajiny, bez čiernomorského regiónu. To bolo úplne mimo.

Tucker: V roku 1654.

Putin: Presne tak.

Tucker: Očividne máte encyklopedické znalosti o tomto regióne. Prečo ste však prvých 22 rokov vo funkcii prezidenta netvrdili, že Ukrajina nebola skutočnou krajinou?

Putin: Sovietsky zväz dostal veľké územie, ktoré mu nikdy nepatrilo, vrátane oblasti Čierneho mora. V určitom bode, keď ich Rusko dostalo ako výsledok rusko-tureckých vojen, boli nazývané Nové Rusko alebo iné Rusko. Ale to je jedno. Dôležité je, že Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, takto založil Ukrajinu. Ukrajinská sovietska republika sa desaťročia rozvíjala ako súčasť ZSSR. A z neznámych dôvodov sa boľševici opäť angažovali v ukrajinizácii. Nebolo to len preto, že sovietske vedenie bolo vo veľkej miere zložené z tých, ktorí pochádzajú z Ukrajiny. Skôr to bolo vysvetlené všeobecnou politikou indigenizácie, ktorú presadzoval Sovietsky zväz. To isté sa dialo v iných sovietskych republikách. Išlo o propagáciu národných jazykov a národných kultúr, čo v zásade nie je zlé. Tak vznikla sovietska Ukrajina.

Po 2. svetovej vojne dostala Ukrajina okrem územia, ktoré pred vojnou patrili Poľsku, aj časť území, ktoré predtým patrili Maďarsku a Rumunsku. Takže Rumunsko a Maďarsko stratilo niektoré svoje územia, ktoré získala sovietska Ukrajina a stále zostávajú súčasťou Ukrajiny. Takže v tomto zmysle máme všetky dôvody na to, aby sme potvrdili, že Ukrajina je umelý štát, ktorý bol sformovaný podľa Stalinovej vôle.

Tucker: Veríte, že Maďarsko má právo vziať svoju zem späť od Ukrajiny a že ostatné národy majú právo vrátiť sa k svojim hraniciam z roku 1654?

Vladimir Putin: Nie som si istý, či by sa mali vrátiť na svoje hranice z roku 1654. Ale vzhľadom na Stalinovu dobu, takzvaný Stalinov režim, ktorý, ako mnohí tvrdia, zaznamenal početné porušovanie ľudských práv a porušovanie práv iných štátov sa dá povedať, že by si mohli nárokovať späť tie svoje územia, pričom na to nemajú (medzinárodné) právo. Je to aspoň pochopiteľné.

Tucker: Povedali ste Viktorovi Orbanovi, že môže mať časť Ukrajiny?

Putin: Nikdy. Nikdy som mu to nepovedal. Ani raz. Dokonca sme sa o tom ani nerozprávali. Ale v skutočnosti viem určite, že Maďari, ktorí tam žijú, sa chceli vrátiť do svojej historickej krajiny.

Okrem toho by som sa s vami rád podelil o veľmi zaujímavý príbeh. Odbočujem, je to osobné. Niekedy začiatkom 80. rokov som sa vybral na výlet autom z vtedajšieho Leningradu cez Sovietsky zväz, cez Kyjev. Zastavil sa v Kyjeve a potom šiel na západnú Ukrajinu. Išiel som do mesta Beregovoy a tam boli všetky názvy miest a dedín v ruštine a v jazyku, ktorému som nerozumel v maďarčine. Nie v ukrajinčine, v ruštine a v maďarčine. Išiel som cez nejakú dedinu a vedľa ich domov sedeli muži a mali na sebe čierne trojdielne obleky a čierne cylindrické klobúky. Spýtal som sa, sú to nejakí zabávači? Povedali mi, že nie, nie sú zabávači, ale Maďari. Povedal som, čo tu robia? Čo tým myslíte? Toto je ich zem. Žijú tu. Bolo to za čias Sovietskeho zväzu v osemdesiatych rokoch. Zachovali si maďarský jazyk, maďarské názvy a všetky svoje národné kroje. Sú to Maďari a cítia sa byť Maďarmi. …

 

Tucker: Je vela podobných prípadov, aj keď si myslím, že mnohé národy sú naštvané kvôli Transylvánii, ako aj Vy zrejme viete. Mnohé národy sa cítia frustrované prekreslenými hranicami vojen 20. storočia a aj vojen, ktoré siahajú tisíc rokov dozadu, tie, ktoré ste spomínali. Faktom však je, že tento prípad ste verejne neobjavili iba pred dvoma rokmi, vo februári. A to, čo ste vtedy spravili, vysvetľujete tým, že ste v NATO cítili fyzickú hrozbu zo strany Západu, vrátane potenciálne jadrovej hrozby. A to vás prinútilo konať. Je to správna charakteristika toho, čo ste povedali?

Vladimir Putin: Chápem, že moje dlhé prejavy pravdepodobne nespadajú do žánru Vašich rozhovorov. Preto som sa vás na začiatku spýtal, ideme mať vážny rozhovor alebo šou? (Tucker sa smeje) Povedali ste že vážny rozhovor. Takže majte so mnou (ešte chvíľu strpenia) prosím. Dostávame sa do bodu, keď vznikla sovietska Ukrajina. Potom v roku 1991 sa Sovietsky zväz zrútil a všetko, čo Rusko štedro darovalo Ukrajine, odišlo spolu s územím. Dostávam sa k veľmi dôležitému bodu dnešného programu.

Tucker: Ďakujem.

 

DOLU, POD KOMENTÁRMI, SÚ NAVIGAČNÉ LINKY K JEDNOTLIVÝM ČASTIAM INTERVIEW

 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.