Vianočný pozdrav zahraničným Slovákom z Matice slovenskej [2016]

Submitted by starosta on Wed, 05/02/2018 - 13:31
Autor príspevku

Prvá bohatá snehová nádielka, predlžujúce sa večery, sychravé rána i silný mráz...  Príroda i tým menej všímavým a uponáhľaným pripomína, že je tu posledný mesiac roka, december. Uzatvára sa jeden rok. December určuje, že sme opäť o rok starší, o rok skúsenejší i múdrejší. Posledný mesiac v kalendári značí, že je tu čas bilancie i hodnotenia toho, čím sme počas celého roka žili, čomu sme sa venovali.

December je tiež mesiacom spomienok, časom citu i časom, kedy hodnotíme zmysel nášho bytia. V ňom sa snúbi doba ukončenia roka s dobou sviatkov rodiny. Je to obdobie spomalenia pracovného tempa i obdobie pre rodinu a lásku. Mnohým z nás sa k decembru viažu tie najkrajšie vianočné spomienky. Plný stôl, voňavý stromček uprostred izby, krásne červené gule z jemného skla, oriešky, slamený koník, no najmä rodina: mama, otec, starí rodičia i dietky – všetci pri jednom stole, plní očakávania i radosti s vnútorným presvedčením potešiť toho druhého darčekom, ktorý preň starostlivo vyberali.

Práve Vy, naši krajania, ste si svoje zvyky odniesli z domoviny do šíreho sveta. Vo svojich srdciach ste si niesli vlastnú identitu, v rukách remeslo a v hlavách múdry um. Z pokolenia na pokolenie ste odovzdávali najvzácnejší poklad svojim potomkom, aby ďalej hrdo šírili svoju kultúru, náboženstvo i históriu. Ženy sa postarali o prenos vianočnej gastronómie, muži zase o zvyky a dovedna ste spoločne zabezpečili prenos našej národnej identity.

Milí naši krajania, je naozaj obdivuhodné, že aj v čase globalizácie nezabúdate na svoje korene, že pestujete slovenskú reč, ktorá je odrazom slovenského myslenia, že zachovávate slovenskú kultúru, ktorá je obrazom vyspelosti slovenského národa, že zachovávate kresťanské náboženstvo, ktoré je symbolom dobra Slovákov a že vychovávate ďalšiu slovenskú generáciu, ktorá zabezpečí udržateľnosť našej svojbytnosti.

Budova MS

Zo srdca a sídla Matice slovenskej Vám vyslovujeme za Vašu prácu i cítenie úprimné poďakovanie. Želáme Vám pokojné a krásne Vianoce. Prežite ich s tými, ktorých milujete, obklopení rodinami a hojnosťou štedrovečerného stola i sŕdc.

Zuzana Pavelcová

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Udalosti spomenuté v texte