Prečo a ako vznikla myšlienka Pittsburghskej Dohody?

Submitted by starosta on Thu, 05/31/2018 - 10:53

 


Začiatkom januára 1918 prišiel do Ameriky Ján Janček, slovenský legionár z Ruska, aby pomohol zjednotiť prácu Čechov a Slovákov a usmerniť ich úsilie do "čechoslováckeho" kurzu. Janček priznal, že ho do Ameriky poslal Masaryk ako "výpomoc" pre pevné vedenie. 

pozri Slovak Studies VIII p.042


Janček navrhol, aby sa vytvorila Česko-Slovenská Národná Rada v Amerike a aby bola podriadená Parížskej Česko-Slovenskej Národnej Rade (Masaryk, Beneš, Štefánik, Dürich - pozn. JS). 

Obávajúc sa o zachovanie identity Slovákov, ktorých Češi počtom prevyšovali v pomere 3:1, niektorí americkí Slováci požadovali nie proporcionálnu, ale rovnakú reprezentáciu Slovákov a Čechov v   Česko-Slovenskej Národnej Rade v Amerike a dúfali, že by to mohlo byť príkladom aj pre Čechov v Európe. Americkí Češi pristúpili na túto slovenskú požiadavku 50/50 podielu na reprezentácii, nákladoch a práci Česko-Slovenskej Národnej Rady. Osem Čechov a osem Slovákov bolo členmi Rady. 

Za Čechov to boli

 • rev. Oldřich Zlámal
 • Hynek Dostál
 • Jan Straka
 • Karel Pergler
 • Dr. Ludvig Fisher
 • Bohumil Šimek
 • Ondřej B. Koukol
 • Libuša Motáková

 

Za Slovákov to boli

 • Albert Mamatey
 • Ján Janček
 • Gejza H. Mika
 • rev. Jozef Murgaš
 • rev. Ján Kubašek
 • Ján Pankuch
 • Andrej Šustek
 • Milan Getting

 

pozri Slovak Studies VIII p.043


Jozef Hušek, ktorý bol r.1918 redaktorom Jednoty (najrozšírenejšieho slovenského týždenníka v Amerike, ktorý patril 1.Katolíckej Slovenskej Jednote v Amerike - pozn.js)  ... v januári 1918 nahnevane odmietol (posmešné) tvrdenia českého profesora Ferdinanda Píseckého, že Slováci nedokážu mať svoj vlastný štát a že potrebujú Čechov, aby im pomohli.  Hušek potom navrhol federáciu stredoeurópskych národov ako alternatívu k únii Čechov a Slovákov. V máji 1918 spochybnil úprimnosť T.G.Masaryka, prezidenta Česko-Slovenskej Národnej Rady v Paríži a uznávaného vodcu oslobodzovacieho hnutia, ktorý prišiel 5.mája 1918 z Ruska do Chicaga a ktorý nehovoril o ničom inom ako o "Českej kauze" ignorujúc pritom Slovákov.

pozri Slovak Studies VIII p.047


Huškovo nezávislé stanovisko bolo nebezpečné pre Česko-Slovenské Hnutie pretože pri neexistujúcom mandáte (súhlase) Slovákov z Maďarska (sic), Češi v exile, ktorí obhajovali úniu Čechov a Slovákov, museli sa spoliehať na ameriských Slovákov, aby im dali takýto mandát (súhlas). Češi to priznali, keď editor "Bohemian Review" napísal: "Slováci v Maďarsku (sic) nemajú zvolených reprezentantov, preto tí, ktorí emigrovali do Ameriky musia hovoriť za celý národ". Češi si nemohli dovoliť, aby vodcovia amerických Slovákov odmietli Česko-Slovenské hnutie, pretože sa snažili, aby Spojené Štáty a Spojenci uznali toto hnutie a akákoľvek slovenská deklarácia proti tomuto hnutiu by mohla skomplikovať a možno poškodiť kauzu Česko-Slovenska.

T.G.Masaryk reagoval na tvrdé Huškovo stanovisko tým, že sľúbil, písomne, na špeciálnom stretnutí Česko-Slovenskej Národnej Rady v Pittsburghu 30.mája 1918, že Slováci budú mať v novom štáte Česko-Slovensko plnú autonómiu. Pittsburghská Dohoda, podpísaná všetkými 16 členmi Česko-Slovenskej Rady v Amerike a T.G.Masarykom ako prezidentom Česko-Slovenskej Rady v Paríži, špecificky prisľúbila, že: "Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj Snem a svoje súdy" a že "slovenčina bude oficiálnym jazykom na školách, v úradoch a vo verejnom živote.

pozri Slovak Studies VIII p.048