O čom píšeme v Slove z Britskej Kolumbie

Submitted by starosta on Thu, 04/05/2018 - 13:57

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie má nasledovné rubriky:

 • spirituálne úvahy
 • spritualno-spoločenské príhovory
 • inšpirujúce príbehy, zamyslenia, pohľady do budúcnosti
 • O tomto čísle – ako vzniklo, aký má obsah, kto sú prispievatelia
 • Zo slovenskej histórie za posledných 1200 rokov, o historických udalostiach slovenského národa, o slovenských historických osobnostiach
 • Čo skrýva “zaprášená krabica” - Útržky z histórie Slovákov v zahraničí
 • Zo života súčasných slovenských zahraničných komunít, hlavne kalendár udalostí uplynulých a budúcich týždňov
 • Predstavujeme vám zaujímavých jedincov emigrantského života
 • Správy z Vlády SR, MZV SR, USZZ, z Ambasád, z konzulátov
 • Vzácne návštevy zo Slovenska v zahraničí
 • Zážitky emigrantov z cesty na Slovensko
 • Zážitky z potuliek po svete
 • Moje mesto - môj nový domov
 • Zo slovenských misií
 • Spomienky emigrantov na svoje začiatky
 • Dobré rady emigrantom
 • Knihy a iné publikácie o živote zahraničných Slovákov
 • Prozaické a poetické príspevky čitateľov
 • Príspevky mladej emigrantskej generácie - anglická próza a poézia
 • Z listov čitateľov
 • Rodinná kronika - chcete sa pochváliť narodením nového druho- či treťo-stupňového emigranta, maturitou, promóciou, svatbou? Chcete si si spomenúť na tých, ktorí nás predišli do večnosti?
 • Našli sme na Facebook
 • Zasmejme sa alebo emigrácia je veselá
 • Inzeráty: slovenské “businesses” v zahraničí, neslovenské “businesses” v zahraničí – služby pre slovenských emigrantov, “businesses” na Slovensku – služby pre zahraničných Slovákov
 • Naši sponzori
 • Naši distribútori

Ak chcete prispieť aj Vy, pošlite nám svoj príspevok do hociktorej rubriky.

Redaktor časopisu Jožo Starosta