Chcete pomôcť pri príprave a vydávaní časopisu Slovo z Britskej Kolumbie?

Submitted by starosta on Sat, 04/07/2018 - 16:02
Autor príspevku

Slovo z Britskej Kolumbie je nezávislý časopis, ktorý vychádza v Britskej Kolumbii v Kanade od r. 2007, s 3-4 mesačnými intervalmi.

Ak sa Vám páčia doposiaľ vydané čísla časopisu, ak súhlasíte so zameraním časopisu a ak máte čas, možnosť a záujem pomôcť pri jeho príprave a vydávaní vo farebnej elektronickej a tlačenej podobe, pridajte sa k nám ako