Zameranie časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Submitted by starosta on Thu, 04/05/2018 - 13:53
Autor príspevku

Náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie je veľmi ovplyvnený básňou slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914-1985)
 

Mramor a tvár


Dostal si život ako dláto a srdce miesto kladiva.
Ostatok bol len tvrdý mramor ...

A každý dych je jeden úder na biely balvan, ktorý iskrí.
Na jeho temä namáhaš sa a je to výstup veľmi príkry.

Poznania zhŕňaš malé špetky, zápletky drobné veľkej drámy,
denne sa s nimi spolurodíš a buduješ z nich svoje chrámy.

Niekedy trafíš na studienku a ochutnáš z nej prudkú radosť
v srdci ti pritom čosi šepká, že nájdeš azda večnú mladosť ...

Kreš ale ďalej, neúnavne a nehľaď dolu, ale dohora.
hoc roky vädnú ako lístie javora
tvár tvoja vynára sa z mramora.


V časopise "Slovo z Britskej Kolumbie", prinášame špetky poznania, ladené

  • skôr na pozitívne, než na negatívne stránky emigrantského života,
  • skôr na inšpiračné, než na depresívne stránky života,
  • skôr na kooperáciu, než na konfrontáciu,
  • skôr na dobrú skúsenosť, než na rozporuplné názory,
  • skôr na to, čo nás spája, než na to čo nás rozdeľuje.

Chceme slúžiť nielen Slovákom v Britskej Kolumbii, ale aj iným slovenským komunitám roztrúseným po celom svete a chceme písať o živote nielen Slovákov žijúcich v Britskej Kolumbii, ale tiež o živote tých slovenských zahraničných komunít, ktoré sa budú chcieť podeliť s našimi čitateľmi so svojimi životnými skúsenosťami.

Zodpovedný redaktor Jožo Starosta
 

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte