12.január - Jediná cesta k vnútornému pokoju

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 20:36
Autor príspevku
Pokoj, jasnosť
"Serenity" znamená vnútorný pokoj, ktorý si vieme udržať aj v ťažkých situáciach.
Vnútorný pokoj získame tým, že príjmeme veci, ktoré nemôžeme zmeniť
a zameriame našu energiu tam, kde môžeme dosiahnuť zlepšenie
Kredit: https://crossroadsantigua.org/serenity/

Maj na pamäti, hneď pri úsvite, a tiež počas celého dňa aj v noci, že je iba jediná cesta ku šťastiu, a to, že sa vzdáš všetkého, čo je mimo sféru tvojho rozhodovania, tvojej voľby. Že sa vzdáš všetkého okrem toho nad čím máš kontrolu. Všetko ostatné (to nad čím nemáš kontrolu) odovzdáš Bohu a šťastene.

Epictetus, Rozpravy, 4.4.39