12.január - Jediná cesta k vnútornému pokoju

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 20:36
Autor príspevku
Pokoj, jasnosť
"Serenity" znamená vnútorný pokoj, ktorý si vieme udržať aj v ťažkých situáciach.
Vnútorný pokoj získame tým, že príjmeme veci, ktoré nemôžeme zmeniť
a zameriame našu energiu tam, kde môžeme dosiahnuť zlepšenie
Kredit: https://crossroadsantigua.org/serenity/

Maj na pamäti, hneď pri úsvite, a tiež počas celého dňa aj v noci, že je iba jediná cesta ku šťastiu, a to, že sa vzdáš všetkého, čo je mimo sféru tvojho rozhodovania, tvojej voľby. Že sa vzdáš všetkého okrem toho nad čím máš kontrolu. Všetko ostatné (to nad čím nemáš kontrolu) odovzdáš Bohu a šťastene.

Epictetus, Rozpravy, 4.4.39 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.