25.január - Jediná cennosť

Submitted by starosta on Tue, 01/25/2022 - 18:32
Autor príspevku

Čo nám zostáva, aby sme považovali za cenné? Toto, myslím si: - Ceňme si, čo nám pomáha k rastu a k príprave (pre budúcnosť) ... toho sa týka všetka námaha, ktorú vkladáme do vzdelávania a učenia. To je vec, ktorú si máme ceniť. Ak sa budeme pevne držať tohto princípu, prestaneme si všímať všetko ostatné.

Ak nie, nebudeme slobodní, samostatní a oslobodení od vášní, ale nevyhnutne plní závisti, žiarlivosti a podozrenia voči tým, ktorí to dosiahli a budeme "kuť pikle" voči tým, ktorí vlastnia po čom sami túžime.

Ale ak budeme rešpektovať našu vlastnú myseľ a ceniť si ju, budeme sa tešiť a žiť v lepšej harmónii s ľuďmi okolo nás a budeme lepšie zľadení s bohmi chváliac všetko, čo nám pridelili ...

Markus Aurelius, Meditácie, 6.16.2b - 4a