9.január - Nad čím máme kontrolu a nad čím nie

Submitted by starosta on Mon, 01/10/2022 - 20:12
Autor príspevku
control
Credit: https://highenergyparenting.com/what-is-actually-in-our-control/

Niektoré veci máme pod kontrolou, iné nie. Môžeme kontrolovať (ovládať) naše názory, našu voľbu, túžby, našu nechuť, odpor, ... slovom všetko naše vlastné konanie. Nemáme kontrolu nad tým, čo sa deje v našom tele, aké máme telesné charakteristiky, neriadime našu povesť (čo si o nás ľudia myslia), naše postavenie, skrátka, nemôžeme (absolutne) kontrolovať a riadiť to, čo sami nerobíme. 

Navyše, veci, ktoré sú pod našou kontrolou, sú voľné, bez obmedzení, bez prekážok, pokiaľ veci ktoré nie sú pod našou kontrolou, sú vratké, otrocké, plné zábran, obmedzení a navyše nie sú naše.

Epictetus, Príručka, 1.1.2 

Comments

Príliš veľa pozornosti sa venuje takým oblastiam života, nad ktorými máme málo alebo žiadnu kontrolu. Napríklad globálna politika, profesionálny šport, spoločenský život celebrít. Dostatočná pozornosť sa nevenuje jednej veci, nad ktorou máme plnú kontrolu a ktorá určuje našu životnú skúsenosť, a to je náš vnútorný život (múdrosť, odvaha, pokora, umiernenosť, spravodlivosť, postoj k sebe, k iným, k prírode, k životu, ...).

Príliš sa sústreďujeme na nápravu vonkajšieho sveta, pričom zanedbávame navrnúť si a usporiadať náš vnútorný svet. Ak niekto dosiahne všetok komfort a luxus, po ktorom túži, ale bude mu chýbať vnútorný pocit radosti, pokoja a lásky, môžeme povedať, že má úspešný život? Dnešná generácia ľudí môže mať najvyšší stupeň komfortu a pohodlného života v histórii ľudstva, ale tiež má najväčší stupeň chorôb a neuróz.

(https://highenergyparenting.com/what-is-actually-in-our-control/)

 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.