Čo je Pittsburghská Dohoda?

Submitted by starosta on Wed, 05/30/2018 - 16:34

Pittsburghská Dohoda je kľúčový dokument, na základe ktorého vznikla 1. Československá republika.

Je to politická dohoda medzi slovenskými a českými krajanskými organizáciami v USA, a budúceho prezidenta Česko-Slovenska, Tomáša G. Masaryka, ktorá schválila program usilujúci sa o spojenie oboch národov v samostatnom demokratickom štáte. Slovensku táto zmluva zaručovala vlastnú administratívu, snem, súdy a slovenčinu ako úradný jazyk v školách, úradoch a vo verejnom živote.

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Udalosti spomenuté v texte
Iná klasifikácia