Čo sa stalo s Pittsburghskou Dohodou po vzniku Česko-Slovenska?

Submitted by starosta on Wed, 05/30/2018 - 20:43

Pittsburská dohoda sa po roku 1919 stala predmetom vnútropolitického zápasu o autonómiu Slovenska.

Niektorí českí politici spochybňovali jej právnu záväznosť s odôvodnením, že ide iba o lokálnu dohodu amerických Čechov a Slovákov.

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Udalosti spomenuté v texte
Iná klasifikácia