Sláviček a Slávik v New Westminsteri

Submitted by starosta on Mon, 05/06/2019 - 22:13
Autor príspevku

V nedeľu, 5.mája 2019, "prileteli" Sláviček a Slávik do farskej haly Slovenského kostola sv. Cyrila a metoda v New Westminsteri s programom "Od Slávika s láskou".

Od Slavika s laskou

 

S láskou nám oba súbory vyjadrili vďačnosť za možnosť používať halu slovenského kostola pre nácviky folklórnych súborov, s láskou sme si spoločne pospomínali na naše rodné Slovensko, s láskou sme tlieskali za krásne vystúpenia fujaristov, dospelých tanečníkov, tanečníc zo Slávika, ale tiež mladej (destkej) skupinke Sláviček za ich oduševnenosť, nebojácnosť a budúci profesionalizmus.

V úvodnej časti vystúpenia nás najskôr fujaristi rozcitliveli, Sláviček nás potešil a Slávik navnadil. Tu je úvodná časť:

 

 

 

Potom prišiel Sláviček. Deti boli zlaté. Vďaka patrí rodičom, že ich každý pondelok vozia do farskej haly na skúšky a veľké Pán Boh zaplať vedúcim súboru Sláviček, ktoré majú pevné nervy, húževnasť a trpezlivosť s budúcimi tanečníkmi a tanečnicami na javiskách folklórnych súborov. Upozorňujeme hlavne na odzemok hôrneho chlapca (medzi 3 a 4 minútou videa).

 

Roky spomenuté v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Iná klasifikácia