Caproni pod Oravským Zámkom

Submitted by starosta on Tue, 06/11/2019 - 11:38
Autor príspevku

V nedeľu 2.júna 2019 bolo vo farskej hale slovenského kostola sv. Cyrila a metoda v New Westminsteri milé spoločenské posedenie Slovákov a priateľov Slovenska pod názvom „Taký bol Generál Milan Rastislav Štefánik“.

Po spoločnom obede si prítomní s láskou zaspomínali na prácu a medzinárodné úspechy svojho rodáka a predchodcu v emigrácii, generála Milana Rastislava Štefánika, uctili si jeho pamiatku a so smútkom si pripomenuli tragédiu, ktorá ho pripravila o život pri návrate do rodnej vlasti.

caproni

Lietadlo Caproni, na akom generál Štefánik letel domov do Bratislavy, priťahovalo zraky prítomných účastníkov hneď od ich príchodu do slovenskej haly, pretože svoje krídla naširoko rozprestieralo pod „Oravským zámkom“ na čelnej strane haly.

Spoločný obed, výstavu dobových historických dokumentov ako i krátky spomienkový prierez životom a dielom generála Štefánika pripravili dobrovoľníci novovytvoreného Spoločenstva Vancouverskej Slovenskej Misie (Vancouver Slovak Mission Society) pri farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.

peter a hala

Peter Levarský sa s precítením pozdielal o tom, aký pozitívny vzťah k pamiatke M.R.Štefánika má on sám, aký vzťah mal jeho otec, ale aj jeho dedo. Jozef Starosta podfarbil Petrovo rozprávanie premietnutím krátkych videí o živote nášho medzinárodne uznávaného krajana, ktoré nebolo veľmi ľahké vybrať z množstva verejne prístupných videí na Youtube (pozri video 1 a video 2).

stefanik

 

stefanik

 

stefanik

 

stefanik

 

stefanik

 

stefanik

Veľká vďaka patrí Mirovi Lesayovi, Anne Štvrteckej, Kataríne Starostovej, Berte Pálkovej, Johnovi Janekovi, Johnovi Oravcovi a Janovi Čarnogurskému, ktorí pripravili pre spomienkové stretnutie nielen halu, ale hlavne chutný obed, a ten si prítomní úprimne pochvalovali.

Rovnako veľké "Pán Boh zaplať" treba vyjadriť všetkým kuchárkam a pekárkam z farskej komunity, ktoré spoločný stôl obohatili koláčikmi a zákuskami.

Výstavné panely s dobovými dokumentami pripravili Peter Levarský a Jozef Starosta. 

Na záver stretnutia sme si všetci so záujmom pozreli a vypočuli verše Štefana Krčméryho v podaní Kubka Šikovníčka, ktorý je detskou  recitároskou hviezdou na Youtube.  V očiach nejedného odchádzajúceho návštevníka tohoto milého a dôspojného spomienkového stretnutia sa jagala slzička.

 

Roky spomenuté v texte
Iná klasifikácia