O slovenskej histórii (a nielen o nej) [2018]

Submitted by starosta on Wed, 05/09/2018 - 19:46
Autor príspevku

V 8.čísle časopisu Kultúra, ktorý vychádza na Slovensku, Dušan Badura publikuje svoj pohľad na históriu Slovenska a Slovákov.

Autor predkladá čitateľovi veľa zaujímavých otázok, nad ktorými je dobré sa zamyslieť, ak nám naozaj záleží na našej histórii.

Tento článok preberáme do časopisu Slovo z Britskej Kolumbie s vedomím a dovolením redakcie dvojtýždenníka Kultúra.

Pre ľahšiu čitateľnosť a orientáciu sme tento pomerne dlhý príspevok rozdelili do niekoľkých kapitol - pozri nižšie.

Niektoré slová a názvy sme zvýraznili a zaradili do indexového systému.

 

Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte