1. január - Ovládanie a Voľba

Submitted by starosta on Sat, 01/01/2022 - 21:29
Epiktetus
Epiktétos alebo Epiktetos bol grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu.

Jednoducho povedané, hlavnou úlohou v živote je toto:

Identifikovať a rozdeliť veci tak, že si jasne uvedomím, ktoré z nich sú "vonkajšie", nad ktorými nemám kontrolu a ktoré z nich závisia od môjho rozhodnutia, a teda, mám ich pod kontrolou.

Ktoré z nich  budem klasifikovať ako dobré alebo zlé?

Nie tie, nad ktorými nemám kontrolu, iba tie, ktoré závisia od mojich rozhodnutí.

Epictetus, Rozpravy, 2.5.4-5

 

Ako aplikovať túto radu na súčasnú celosvetovú pandémiu? Pripojte svoj komentár.