11.január - Ak chcete byť nevyrovnaní, nepokojní

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 18:06
Autor príspevku

Pretože ak človek upriami svoju pozornosť na svoje vlastné logické rozhodnutia (výbery) a na aktivity (skutky) z nich vyplývajúce, potom, v rovnakom čase, získa schopnosť vyhýbať sa (aktivitám protiviacim sa jeho logickému rozhodnutiu).

Ale ak človek presunie svoju pozornosť zo svojich vlastných logických rozhodnutí na veci, nad ktorými nemá kontrolu a snaží sa vyhýbať sa tomu, čo riadia iní (čo človek sám nemôže ovplyvniť), potom taký človek bude rozrušený, rozčúlený, ustráchaný, bojazlivý, nestály, nerozhodný, nevyrovnaný a nepokojný.

Epictetus, Rozpravy, 2.1.12