10.január - Ak chcete byť vyrovnaní, pokojní

Submitted by starosta on Tue, 01/11/2022 - 17:33
Autor príspevku

Podstata Dobra spočíva v určitom druhu logikého rozhodnutia (voľby), rovnako ako podstata Zla spočíva v inom druhu rozhodnutia. Ako potom máme hodnotiť externé veci (ktoré sa dejú mimo nás)?

Tie sú iba "surový materiál" pre náš logický výber (rozhodnutie, opodstatnenú voľbu), ktorý v nich (v externých veciach) nájde svoje vlastné Dobro alebo Zlo. 

Ako nájde Dobro (v externých veciach)? Nie slepým obdivom "surového materiálu". Pretože, ak náš úsudok o "materiáli" je priamy (logický), potom naše rozhodnutie je dobré, správne.

Ale ak náš úsudok je (logicky) pokrivený, potom náš výber (voľba, rozhodnutie) je zlá.

Epictetus, Rozpravy, 1.29.1-3