21.január - Ranný rituál

Submitted by starosta on Thu, 01/20/2022 - 23:28
Autor príspevku

Ako prvú vec, každé ráno, opýtaj sa sám seba:

  • Čo mi chýba, aby som sa oslobodil od svojich vášní?
  • Čo mi chýba, aby som dosiahol pokoj mysle?
  • Kto som? Iba telo? Vlastník majetku? Zosobnenie dobrej povesti, dobrého mena, reputácie? Nie som ani jedno z nich.
  • Kto som teda? Rozumná bytosť.
  • Čo sa teda odomňa očakáva? Meditovať o svojich aktivitách (myšlienkách, slovách, skutkoch).
  • Čo ma odvádza od vnútornej vyrovnanosti?
  • Čo som spravil, čo nebolo priateľské, čo nebolo na prospech spoločnosti, okolia, čo nebolo humánne, dobrosrdečné, láskavé?
  • Čo spôsobilo, že som takto konal?

 

Epictetus, Rozpravy, 4.6.34-35