24.január - Snaž sa pochopiť hĺbku podstaty

Submitted by starosta on Tue, 01/25/2022 - 18:22
Autor príspevku

Od Rustica som sa naučil čítať pozorne a neuspokojiť sa s povrchným chápaním celku a nesúhlasiť príliš rýchlo s tými, ktorí o niečom príliš veľa hovoria.

Marcus Aurelius, Meditácie 1.7.3