26.január - Sila Mantry*

Submitted by starosta on Tue, 01/25/2022 - 19:01
Autor príspevku

Vymaž zo svojej mysle falošné predstavy tak, že si budeš neustále opakovať:

"Hlboko vo svojom srdci sa budem snažiť vyhýbať sa každému zlu, túžbe alebo vyrušeniu - naopak - vidiac pravú podstatu vecí budem im venovať iba to, čo si zasluhujú". 

Pamätaj si, toto je tvoja jedinečná schopnosť, ktorú ti dala príroda.

Marcus Aurelius, Meditácie, 8.29

* Mantra - často opakovaná veta alebo slogan, ktoré napomáhajú meditácii