Berezan

Submitted by starosta on Wed, 12/12/2018 - 15:35

Kolískou 7. streleckého pluku Tatranského je Berezan, malé mestečko na Ukrajine v Poltavskej gubernii, Perejaslavského újazda, na železničnej trati Poltava – Kyjev, 60 verst juhovýchodne od Kyjeva. Je to malé ukrajinské mestečko, vlastne iba veľká, rozľahlá dedina.

28. mája 1917 bolo do Berezane z Kyjeva poslaných niekoľko dobrovoľníkov, aby opravili poľskými časťami vyprázdnené »zemljanky« a upravili ich pre príchod ďalších dobrovoľníkov. Títo z Kyjeva odoslaní dobrovoľníci boli prvými vojakmi – zakladateľmi neskôr tvoriaceho sa pluku.

V auguste 1917 pluk obdržal 238 koní, 1087 ruských pušiek, dostal veľké množstvo zbrojných súčiastok a čistiacich prostriedkov, 10 guľometov Kolt a 10 guľometov Maxim, 8 revolverov a inej výzbroje celkom pre 2000 mužov.

Zmienim sa iba niekoľkými slovami o živote, pomeroch a zmýšľaní ruského obyvateľstva. Ľud, nie vlastnou vinou málo vzdelaný, z väčšej časti choval sa k nám ak nie nepriateľsky, tak aspoň silno odmietavo a hľadel na nás ako na votrelcov, jeho záujmy silno poškodzujúcich. Márne sa mnohí autori literatúry o ruských légiách snažia ospravedlnovať ruské občianske vrstvy, alebo snáď dokonca zvaľovat vinu na čsl. vojsko.

Za takýchto pomerov prežil pluk Vianoce 1917. Na zlepšenie stravy na vianočné sviatky obdržal 2516 rublov od čsl. Národnej rady. Bola to malá, ale predsa len nejaká pomoc, veď na Vianoce nebolo ani múky.

Vzrastajúce zásobovacie tažkosti donútili veliteľa pluku k ďalším opatreniam. Roty obsadili okolité dediny a previedli formálne nútené rekvirovanie na Kocubejských dvoroch.

Situácia sa stávala neudržateľnou a po známych udalostiach začiatkom roku 1918 (odjazd prof. Masaryka z Ruska, uzatvorenie mieru v Breste – Litovskom atď.) chystali sa čsl.vojenské časti v Rusku k odjazdu.

 

Roky spomenuté v texte