Praktičný slovensko-anglický TLUMAČ 1905

Submitted by starosta on Tue, 04/17/2018 - 16:15
Autor príspevkuKaždá vlna slovenských emigrantov prichádzajúca do Severnej Ameriky mala a má ťažké začiatky. Zlaté pravidlo, že “Život v Amerike a v Kanade je krásny, len tých prvých 20 rokov je ťažších” bolo pravdou koncom 19. a na začiatku 20. storočia a je v mnohých prípadoch pravdou aj teraz.V r. 1905 Paul K.Kadak, z vydavateľstva novín Slovák v Amerike, zostavil pre novoprichádzajúcich Slovákov prekladovú príručku “Praktičný slovensko-anglický TLUMAČ”. Tento “Tlumač” bol pravdepodobne rozšírený aj medzi Slovákmi žijúcimi v oblasti Veľkého Vancouveru pretože som ho ho našiel v pozostalosti po troch bývalých farníkov Slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, pána Petra Shellinga, pána Jána Kiktu a pána Jána Luntera.V Tlumači z r. 1905 sa môžeme dozvedieť veľa zaujímavostí o živote a problémoch vtedajších slovenských emigrantov. Mnohé z nich sú hodnotné i pre nedávne vlny novodobých emigrantov.


 

Roky spomenuté v texte
Iná klasifikácia