1874-1959 Život v BC pred založením farnosti C&M

Submitted by starosta on Fri, 02/05/2021 - 22:17
Autor príspevku

Milí návštevníci nášho portálu a čitatelia Slova z Britskej Kolumbie,

V tejto časti vám ponúkame  prehľad historických udalostí v 19. a 20.storočí, ktoré priamo alebo nepriamo viedli k založeniu  farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri v Britskej Kolumbie, v najzápadnejšej provincii Kanady.

 

Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte
Vydanie