1960-2021 Život mimo farnosti C&M

Submitted by starosta on Sat, 02/06/2021 - 21:08

V tejto časti nájdete čriepky informácií o udalostiach v živote iných slovenských komunít a jednotlivcov, ktoré nesúvisia priamo s farnosťou.

Život týchto komunít a jednotlivcov je veľmi bohatý a dokumentovať ho, aspoň čiaastočne, nie je v našich silách. Preto uvítame každú informáciu, ktorá patrí do tejto časti a o ktorú sa chcete podeliť s návštevníkmi tohto portálu. Pošlite nám ju cez Kontakt