Memorandum Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických a v Kanade [2016]

Submitted by starosta on Fri, 04/06/2018 - 13:06

Memorandum

 

Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických a Kanade

parlamentu a vláde Slovenskej republiky, ktoré vzídu z parlamentných volieb v roku 2016

 

Pripomínajúc si 100. výročie podpisu Clevelandskej dohody, ktorá sa považuje za začiatok slovenských politických snáh o národné oslobodenie Slovákov spod cudzej nadvlády, samostatno a vytvorenie vlastného štátu,

nadväzujúc na  dlhoročné snahy a činnosť zásluhy Svetového kongresu Slovákov, ktorý sa najmä v čase neslobody zasadzoval za presadzovanie princípov slobody a demokracie a veľkou mierou sa zaslúžil o pád bývalého totalitného režimu v Česko-Slovensku a následne o vznik samostatnej a suverénnej Slovenskej republiky,

odvolávajúc sa na čl. 7a Ústavy Slovenskej republiky o podpore národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí zo strany Slovenskej republiky a vzájomných vzťahov s touto našou materskou krajinou, ako aj na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí z roku 1999,

sa hrdo hlásime k tomu, že spoločne s inými Slovákmi žijúcimi po celom svete sme duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti a slovenského kultúrneho a náboženského dedičstva a chceme aj naďalej pôsobiť ako integrujúci činiteľ a most preklenujúci hranice medzi krajinou našich predkov a našou novou vlasťou.

So znepokojením prijímame skutočnosť, že dnešná slovenská spoločnosť si  zatiaľ nedokázala vytvoriť  bližší vzťah k Slovákom žijúcim v zahraničí. Vždy keď bolo Slovákom na Slovensku najťažšie, dostávali konkrétnu podporu a pomoc od Slovákov žijúcich v zahraničí, či v časoch národnostného útlaku v Uhorsku, či v časoch ohrozenia spoločnej štátnosti s Čechmi, napadnutia Slovenska fašistickým Maďarskom  v období nemeckej okupácie, komunistického prevratu, okupácie vojskami Varšavskej zmluvy, či bojov a snažení o slovenskú samostatnosť a štátnu suverenitu. Ak je národ vďačný, tak by nemal zabúdať, lebo lásku nemožno len prijímať, ale je nutné ju aj dávať.

Preto vítame záujem podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej a poslanca Európskeho parlamentu za Slovensko Branislava Škripeka o pokračovanie spolupráce v slovensko-slovenských vzťahoch a ich pozvanie, aby sme sa svojimi znalosťami, skúsenosťami a vplyvom v oveľa väčšej miere podieľali na rozvoji mladej a stále krehkej demokracie na Slovensku, a to tak na poli ekonomickom, kultúrnom i spoločenskom.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť zmeny, o ktoré sa slovenské zahraničie dlhoročne usiluje, najmä v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, volebného práva, televízneho a rozhlasového vysielania, propagácie Slovenska, či kultúrnej a ekonomickej diplomacie a že spoločne prispejeme k tomu, aby sa na Slovensku upevnila demokracia a právny štát a aby najmä mladí ľudia neboli nútení odchádzať za lepším životom do cudziny, ale s pocitom vlastenectva mali záujem budovať lepšie a krajšie Slovensko.

Download Memorandum

Ak aj Vy chcete k Memorandu pripojiť svoj "podpis", pošlite emailovú správu na  túto adresu:  memorandum2016@slovozbritskejkolumbie.ca s textom Pripájam svoj podpis pod Memorandum 2016 a s Vašim menom.

Roky spomenuté v texte
Iná klasifikácia

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.