Clevelandská Dohoda

cleveland

 

SI VIII 55

 

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Udalosti spomenuté v texte