Československé légie vo Francúzsku

Francúzsko bolo hlavnou dohodovou veľmocou. Veľká Británia a USA boli vnímané skôr ako podporovatelia Francúzska a Rusko malo svoje vlastné ciele. Preto mať centrum – hlavný stan v Paríži bolo praktické riešenie. Okrem toho že sa Paríž stal politickým centrom rodiaceho Česko - Slovenska, mali tu vzniknúť československé légie, ktoré by bojovala po boku Francúzov proti Nemcom. V tejto veci kľúčovú úlohu zohral Milan Rastislav Štefánik, vďaka nemu získali československé légie medzinárodné uznanie.

Bitka pri Zborove

V roku 1917 na podklade Českej družiny, došlo k sformovaniu Československej streleckej brigády. A tú Ruská armáda nasadila v oblasti Halíča, kam sa stiahla počas roka 1916. Československá brigáda nebola tak dobre vyzbrojená, ako iné ruské jednotky. A predsa bola v lepšom rozpoložení. Ruskí vojaci boli zdecimovaní udalosťami na politickej scéne, hospodárskou a politickou krízou v krajine a tiež množstvom padlých. Československí legionári boli hnaní túžbou vybojovať vlastný štát...