Novoročné predsavzatie 2018 - pozvánka

13 cností

 

Pred 2 rokmi som koketoval s myšlienkou dať si novoročné predsavzatie pokúsiť sa zdokonaliť sa v 13 cnostiach, ktoré sa rozhodol pestovať Benjamin Franklin takmer pred 300 rokmi.

Dnes, 31.decembra 2017 sa mi tá myšlienka opäť vrátila, s oveľa väčšou intenzitou. Pozývam vás na "skúšobnú jazdu" počas nasledujúcich 52 týždňov. Ak sa nám podarí vydržať, Cyklus 13 týždňov zopakujeme 4x.

Buďme vďační za výchovu a vzdelanie získané na Slovensku

Hodnota ľudského života sa nemeria iba hodnotou našich úspechov, ale aj vďakou za všetky dobrá, ktorých sa nám v živote dostalo. Rodičia sa často sťažujú na nevďačnosť detí. Tých, čo sa starajú o chorých, určite trápi nevďačnosť ich pacientov a učitelia poväčšine necítia vďaku od svojich žiakov. Na prejav vďaky však nikdy nie je neskoro!