Rozhovor s Edom Starickom

Autor príspevku
Hala
Farská hala kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri pri spoločenskom posedení „Pod Oravským zámkom“ 26.novembra 2016

Koncom novembra minulého roku bolo v hale kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri spoločenské posedenie “Pod Oravským zámkom”.

Spomienka na zomrelých

V starých modlitebných knižkách obyčajne nájdeme obrázky zobrazujúce spirituálne námety a na zadnej strane informáciu o úmrtí otecka, mamičky, starých rodičov alebo iných príbuzných. V modlitebných knižkách kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, som našiel tieto obrázky niektorých členov farnosti, ktorí nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja.