Koho sme dediči? [2017]

Submitted by starosta on Wed, 05/16/2018 - 15:42
Autor príspevku

Koncom apríla 2018 som dostal z Austrálie poštou malý balíček, v ktorom bol útly zborník príspevkov z vedeckej konferencie "Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky - prejavy národnej a kultúrnej identity", ktorá sa uskutočnila v Nitre 24.mája 2017 a jej usporiadateľom bola Matica slovenská v Martine v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre.

Zbornik

Zaujal ma príspevok pána Mgr. Petra Kozolku "Koho sme dediči?" S pomocou odosielateľa balíčka, p. Vania Pribinu, som sa dopracoval ku kontaktu na autora príspevku, pána Kozolku a požiadal som ho o povolenie publikovať príspevok na našom webovom sídle. Povolenie som dostal od autora príspevku aj od vydávateľa a zostavovateľa zborníka. Úprimne im ďakujem.

Dovolil som si príspevok pána Kozolku rozdeliť na niekoľko častí a pomenovať ich názvom prevzatým z textu. Dúfam, že sa tým neporušil charakter príspevku a že sa zvýšila čitateľnosť pomerne dlhého textu. Nietoré mená, názvy a slovné zvraty zvýraznené tučným písmom sú použité ako kľúčové slová v indexovom systéme nášho webového sídla.

Kliknutím liniek naspodu textu si čitateľ môže prečítat ľubovoľnú časť - kapitolu alebo prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu časť pôvodného textu.

Jozef Starosta

Lokácia spomenutá v texte
Vydanie