1896-1903 Kanadskí imigranti vtedy a teraz - Clifford Sifton

Submitted by starosta on Mon, 04/16/2018 - 21:54
Autor príspevku
Rubrika

Viete, že v roku 1896 sa stal ministrom vnútra len 35 ročný Clifford Sifton, ktorý hoci svojrázne, ale energicky oživil imigračnú politiku Kanady?

Viete, že Clifford Sifton sa vo svojej imigračnej politike zameral na poľnohospodárov, ktorých odvetvie považoval za kľúčové pri budovaní prosperity svojej krajiny? Prakticky sa to prejavovalo tak, že poľnohospodári akejkoľvek národnosti mali prednosť pred akoukoľvek triedou imigrantov. Vďaka tomuto faktu sa začali okrem miest zaľudňovať aj rozľahlé prérie Kanady.

Viete, že Siftonova, doslova „agresívna agrárno-imigračná politika“ sa konkrétne prejavila v roku 1898, keď s pomocou vtedajšej legislatívy vrátil objednaný vlak s talianskymi robotníkmi naspäť do New Yorku, odkiaľ bol vypravený?

Viete, že vďaka Siftonovej podpore, podľa jeho vlastného vyjadrenia, „imigrantov v baraních kožuchoch“, nastal veľký príliv slovanského obyvateľstva do Kanady? Najpočetnejšiu skupinu tvorili Ukrajinci a po nich obyvatelia vtedajšieho Rakúsko-Uhorska.

Viete, že na prelome 19. a 20. storočia vzrástol počet imigrantov z 21 716 (rok 1897) na 138 660 (rok 1903)?

Viete, že ku krachu Siftonovej politiky prispeli nepokoje na západe Kanady medzi dominantnými anglo-sasmi a novoosadlíkmi zo strednej a východnej Európy? Iba tí, ktorí boli ochotní asimilovať sa, boli vítaní.

Mária Vrabčeková
Spracované podľa knihy: KNOWLES, Valerie: Strangers at Our Gates; Canadian Immigration and Immigration Policy, 1540 – 1990. Toronto & Oxford, 1992, s. 58 - 74.

Roky spomenuté v texte
Lokácia spomenutá v texte
Mená osôb alebo komunít spomenutých v texte